21.2.2020 Zdenka Jurčáková, odborný konzultant ZSaUN

Poštová schránka je vlastníctvom vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome. Jej financovanie si musí zabezpečiť vlastník zo svojich vlastných finančných prostriedkov. Ak je dostatočná tvorba fondu opráv môžu si vlastníci odsúhlasiť, že výmena bude hradená z fondu opráv.