Združenie EPS SR

Vlhkosť patrí k nepriateľom obvodových stien aj bytových domov a dokáže výrazne ovplyvniť kvalitu a komfort bývania. Zamedziť tvorbe plesní na povrchu vnútornej konštrukcie, predĺžiť jej životnosť a zlepšiť tepelnoizolačné vlastnosti, možno kvalitným vonkajším zateplením.

S vonkajším zateplením s použitím expandovaného polystyrénu (EPS) sa možno vysporiadať s prirodzenou vlhkosťou bez väčšej straty jeho tepelnoizolačných vlastností.

Vlhké murivo zvyšuje riziko vzniku plesní

Vlhnutie muriva vzniká v dôsledku rozdielu teplôt medzi vonkajším a vnútorným prostredím. Ak je vzduch v interiéri príliš teplý a teplota stien je kvôli chladnému vonkajšiemu vzduchu nízka, tvorí sa v murive vodná para. Na miestach, kde teplota povrchu klesne pod kritickú hodnotu (teplotu rosného bodu), dochádza ku kondenzácii. S tým spojená zvýšená vlhkosť muriva môže spôsobiť jeho poškodenie v dôsledku premŕzania vonkajšej vrstvy (opadávanie nezateplených omietok, a to najmä na starých budovách). Tam, kde je vysoká vlhkosť, môže dochádzať tiež k vzniku plesní. V žiadnom prípade však nemožno ich vznik spájať so zateplením domu. Pri vonkajšom zateplení stavby, napr. fasády, je tomu práve naopak. Vonkajšie zateplenie výrazne zníži alebo odstráni kondenzáciu vodnej pary vo vnútri konštrukcie.

Zateplením s použitím polystyrénu možno zabrániť premŕzaniu muriva

Zateplením obvodového plášťa budovy sa rosný bod pri dostatočnej hrúbke tepelnej izolácie presunie z povrchu konštrukcie v interiéri do vnútra konštrukcie, a tým sa zvýši vnútorná povrchová teplota obvodovej steny. Tu je však potrebné povedať, že hodnota tepelnej izolácie všetkých stavebných aj tepelnoizolačných materiálov sa v laboratórnych podmienkach stanovuje a následne deklaruje pri nulovej vlhkosti materiálu. Vieme však, že v praxi je nulová hodnota vlhkostí týchto materiálov nereálna. K optimálnym materiálom používaným pri zatepľovaní preto patrí expandovaný polystyrén, ktorý si aj pri zvýšenej vlhkosti dokáže zachovať výborné tepelnoizolačné i mechanické vlastnosti.

Jedinečný materiál pre svoju uzatvorenú bunkovú štruktúru

Dôvodom, prečo sa EPS dokáže vysporiadať s vlhkosťou je ten, že každá „guľôčka“, z ktorej sa polystyrén skladá, má uzatvorenú bunkovú štruktúru odolnú voči vode, ktorá obsahuje tisíce vzduchom naplnených buniek. Pospájaním (vypenením) týchto guľôčok sa vytvoria tepelnoizolačná dosky s obrovským množstvom izolačných vrstiev. Pri kondenzácií sa vlhkosť vždy vyzráža len v tenkej vrstve materiálu (v mieste teploty rosného bodu). Tu nám navlhne iba malá časť buniek, z ktorých sa nám vlhkosť nerozširuje do tých ostatných. Pomer vlhkých (tepelnoizolačne vodivých) vrstiev voči suchým je nepomerne malý, a tým je tepelná izolácia polystyrénu ovplyvnená len minimálne. Jednoducho povedané – pri zateplení s použitím expandovaného polystyrénu je deklarovaná hodnota tepelnej vodivosti takmer rovnaká ako skutočná hodnota.

Vonkajšie zateplenie s použitím EPS je efektívne za každých vlhkostných podmienok.

Viac sa dočítate na www.epssr.sk

Foto: Baloncici/shutterstock.com, sima/shutterstock.com, Združenie EPS SR