Združenie EPS SR

Expandovaný polystyrén, ktorý sa v stavebníctve používa na zatepľovanie budov, je vo všetkých smeroch bezpečný materiál. Nenarúša kvalitu vnútorného prostredia stavby, nemá negatívny vplyv na životné prostredie, je 100 % recyklovateľný a je neškodný pre ľudí a zvieratá.

S použitím expandovaného polystyrénu (EPS) vo vonkajšom kontaktnom tepelnoizolačnom systéme (ETICS) možno dosiahnuť nízku energetickú náročnosť stavby, nižšie úniky tepla, vyšší tepelný komfort v každom ročnom období, a to všetko pri relatívne rýchlej ekonomickej návratnosti investícií.

Zateplenie nemá vplyv na vznik plesní

Budova zateplená s využitím expandovaného  polystyrénu je pre človeka, ktorý v ňom žije neškodný a bezpečný. „V prípade zateplených stavieb sa možno často stretnúť s informáciou, že takéto budovy „nedýchajú“, čo má za následok vznik plesní. S plesňami zápasí množstvo domácností, ich výskyt však nesúvisí s tepelnoizolačnými materiálmi používanými na zatepľovanie,“ vysvetľuje Marta Strapková, predsedníčka Združenia výrobcov a spracovateľov expandovaného polystyrénu. Plesne naopak vznikajú zväčša na nezateplených stenách, ktoré majú nízky tepelný odpor, t. j. v zime sa veľmi ochladzujú. Na miestach, kde teplota povrchu klesne pod kritickú hodnotu (teplotu rosného bodu), dochádza k povrchovej kondenzácii. Kondenzáciu vodnej pary vo vnútri konštrukcie výrazne znižuje vonkajšie zateplenie, čím sa zvyšuje vnútorná povrchová teplota obvodovej steny. Na takejto stene sa vodná para zo vzduchu nezráža a ostáva suchá. Týmto spôsobom sa možno plesní zbaviť. V prípade, že plesne vznikajú, hoci je dom zateplený, môže súvisieť s výmenou okien. Nové kvalitné okná majú totiž oproti tým starším až 10-násobne vyššiu tesnosť škár medzi rámom a krídlom okna. Predtým prebiehala výmena vzduchu v miestnosti aj pri zatvorených oknách, po osadení nových okien je 10-krát nižšia. Plesniam sa možno vyhnúť osvojením si nového spôsobu vetrania – nechať okná na režim mikroventilácie.

Zateplenie s použitím polystyrénu je pre ľudí bezpečné

Zateplenie s použitím expandovaného  polystyrénu nepredstavuje pre človeka žiadne zdravotné riziko. Neobsahuje freóny či iné látky, ktoré by sa uvoľňovali do ovzdušia. Nepotvrdili sa ani podozrenia, že by expandovaný (penový) polystyrén mohol spôsobovať ochorenia. Dosky EPS spĺňajú všetky súčasné požiadavky na uplatňovanie a zabudovávanie do kontaktných tepelnoizolačných systémov. V súčasnosti sa v stavebníctve používajú EPS dosky výhradne v  samozhášavej úprave. Na zabezpečenie samozhášavej úpravy sa používa moderný ekologický spomaľovač horenia.

EPS možno 100 % recyklovať

EPS je netoxický a kompletne inertný materiál. Nakoľko nie je rozpustný vo vode, neunikajú z neho látky, ktoré by mohli kontaminovať podzemné vody. Polystyrén vyrábaný v súčasnosti je 100 % recyklovateľný materiál. Možno ho mechanicky recyklovať extrúziou na štandardný polystyrén alebo sa recyklovaný polystyrén môže pridávať do primárneho materiálu pri výrobe EPS dosiek či ako drvina do betónu, tehál, keramiky. „Pre odpadový stavebný polystyrén však nie sú určené žlté kontajnery. Uvedený odpad patrí na zberný dvor príslušnej obce,“ dopĺňa M. Strapková Aj  polystyrén z demolácií  sa dá recyklovať, a to vďaka inovatívnej technológii PolyStyreneLoop. Výstavba demonštračného závodu so schopnosťou spracovávať 3 milióny kilogramov stavebného EPS z demolácií za rok je už spustená a jeho prevádzka by mala začať v prvom štvrťroku 2021. Ciele  PolyStyreneLoop sú plne v súlade s Európskou zelenou dohodou, ktorá poukazuje na to, že expandovaný  polystyrén sa má stať do roku 2050 klimaticky neutrálnym a plne recyklovateľným materiálom.