Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností

Napriek pandémii veríme, že v čase, keď čítate tieto riadky bude príprava na konferenciu vrcholiť a konferencia prebehne plná optimizmu a v pohode tak, ako tomu býva každý rok. Zmenou bude povinnosť pribaliť si do cestovnej tašky rúško. Veríme, že tvorivosť správcov nezlyhá a rúška budú kopírovať optimistickú náladu, prezentovať firmu alebo značku. Poznáme sa však viac menej všetci a ani zahalená časť tváre nám neuberie na optimizme.

V časopise Správca bytových domov č. 3/2020 nájdete program konferencie, ktorý sa oproti pôvodnému skoro vôbec nezmenil, za to, patrí naša vďaka partnerským firmám, ktoré až na malé výnimky vydržali s nami preklenúť ťažké obdobie a konferencie sa tak ako každoročne zúčastnia aj napriek pandémii. Vo svojich prednáškach nás partnerské firmy a prednášajúci oboznámia s množstvom noviniek a odborných informácií, ktoré ako veríme prinesú poznatky všetkým prítomným správcov.

Nepochybne aj na tohoročnej konferencii bude nosná časť zameraná na problematiku výkonu správy. Každoročne prichádzajú s prednáškou zástupcovia Ministerstva výstavby SR a Štátneho fondu rozvoja bývania. Pozývali sme aj zástupcov Ministerstva financií SR, ktorí sa však z účasti ospravedlnili. Po minuloročných pozitívnych ohlasoch sa konferencie zúčastnia aj tohto roku zástupcovia SOI s novými informáciami, ktoré získali z kontrol za minulý rok.

Po smutných skúsenostiach z Prešova sme časť prednášok zamerali na protipožiarnu ochranu a informácie na čo všetko má dávať správca z protipožiarneho hľadiska pozor. Úlohu stavebného dozoru, ktorú často vlastníci pri obnove bytového domu odmietajú, nám prídu ozrejmiť zástupcovia SKSI. Budeme sa opäť snažiť uzavrieť kruh medzi investorom (vlastníkmi) – správcom – projektantom a realizačnou firmou. Komunikáciu medzi týmito a stavebným dozorom pokladáme za kľúčovú a cieľom konferencie bude preto aj získať celistvý jednotný pohľad na túto problematiku.

Piatok bude klasicky zameraný na problematiku správy, otázky a odpovede, ktoré zodpovie právnička ZSaUN. Ešte je stále možnosť zaslať nám mailom otázky, na ktoré by ste chceli získať odpovede. Do 24. 8. máte možnosť poslať nám svoju otázku – problémový okruh, ktorý chcete, aby sme na konferencii v sekcii Správa budov riešili. Vaše otázky zašleme kompetentným a prednášajúcim na vyjadrenie tak, aby mali čas sa kvalifikovane pripraviť na odpoveď. Bude vhodné, aby sa správcovia zúčastnili diskusie v piatok. Nejasné alebo nedostatočne zodpovedané otázky môžeme rozoberať na mieste. Dobrou správou je, že v piatok, aj keď je plánované ukončenie konferencie na 14.00 h, nemáme ohraničený časový limit na diskusiu.

Na čo nesmieme zabudnúť?

Na dobrú náladu a ochranné rúško. Veríme, že žiadna pliaga už nenaruší nielen tok nových odborných informácií pre správcov, ale ani zábavu a chuť diskutovať k problematike, ktorá bude prednášaná. Tešíme sa na stretnutie s členmi ZSaUN, ako aj absolventmi kurzu Manažér správy budov/Správa bytového fondu.

Ak ešte nie ste prihlásení, je najvyšší čas… prihlášku nájdete na www.zsaun.sk, tešíme sa práve na vás!

E. Kurimský, ZSaUN