Mobilita je už nevyhnutnosťou – očakáva sa, že do roku 2022 dôjde k využívaniu mobilných zariadení pre vzájomnú spoluprácu s podnikovými procesmi na 70 %. (Gartner)

Takmer 80 percent respondentov prieskumu tvrdí, že ich zamestnanci nemôžu efektívne vykonávať svoju prácu bez mobilného zariadenia a tri štvrtiny hovoria, že mobilné zariadenia sú nevyhnutné pre ich podnikové pracovné postupy. (Oxford Economics)

Využívanie nových IT softvérových riešení, ktoré zjednodušujú spoločnostiam ich procesy a urýchľujú zamestnancom pracovnú činnosť sú už nie sú len aktuálnou a diskutovanou témou, ale nevyhnutnosťou.

Resco Inspections umožňujú organizáciám formalizovať a digitalizovať podnikové procesy a postupy. V závislosti od organizácie a postupu je potreba riadená reguláciou, požiadavkami na kvalitu, reprodukovateľnosťou výsledkov, lepším usmernením pre zamestnancov a hlbšími analytickými poznatkami o tom ako organizácie vykonávajú svoju podnikateľskú činnosť.

V ČOM SPOČÍVAJÚ NAJVÄČŠIE VÝHODY MOBILNÉHO RIEŠENIA RESCO INSPECTIONS PRE FIRMY V OBLASTI SPRÁVY, ÚDRŽBY MAJETKU A NEHNUTEĽNOSTÍ?

Navrhnite si váš vlastný digitálny formulár, prideľte ho jednotlivým pracovníkom, používajte a preskúmajte mobilné formuláre pre efektívnejšiu optimalizáciu inšpekcií v teréne a zber údajov.

Ukážka z aplikácie Resco Inspections; zdroj: RESCO spol. s r.o.

Poskytnite presný postup pre svojich zamestnancov. Prostredníctvom digitálizácie procesu majú zamestnanci „znázornený“ exaktný postup, krok za krokom – nielen to, čo je potrebné urobiť ale zároveň aj akým spôsobom. Jednoznačným definovaním pracovného postupu sa znižuje počet chýb, pomáha pri rýchlom učení sa zamestnancov a znižuje fluktuáciu personálu.

Optimalizujte procesy. Použite zozbierané údaje na získanie prehľadu o svojej firme a na rýchlejšie a lepšie strategické rozhodovania.

Zahrňte celý proces. Plánujte, vykonávajte, kontrolujte a analyzujte všetky digitálne formuláre a súvisiace procesy. Získajte lepší prehľad o práci a uistite sa, že základné procesy nie sú vynechané.

Automatizujte opakujúce sa úlohy. Využívajte údaje z predchádzajúcich inšpekcií, ktoré máte ako predvyplnené. Predvyplnené vstupné polia urýchľujú pravidelné kontroly údržby, inšpekcie, audity a ďalšie procesy.

Znižujte náklady na prácu. Nasnímajte fotografie, naskenujte bar/QR kódy produktov, použite hlasové ovládanie alebo funkcionalitu rozpoznávania obrázkov. Tým, že zamestnanci používajú digitálne funkcionality, nemusia duplikovať svoju prácu a spisovať ich na papier, čím sa znižujú náklady.

Ukážka z aplikácie Resco Inspections; zdroj: RESCO spol. s r.o.

Ukážka z aplikácie Resco Inspections; zdroj: RESCO spol. s r.o.

Zaistite bezpečnosť pracovníkov. Vybavte svoj tím mobilnými formulármi, aby ste mali voľné ruky, a to aj vo fyzicky náročných podmienkach. Digitálne formuláre sa dajú skompletizovať aj prostredníctvom inteligentných hodiniek.

Zvyšovanie dohľadu. Ľahké zaznamenávanie údajov pre audit. Spoločnosti musia pri niektorých pracovných procesoch dodržiavať určité postupy, kvalitu a štandardy. ISO normy, regulácie, ktoré vyplývajú z niektorých zákonov.

Jednotlivé využitia v rámci správy majetku a nehnuteľností:

  • Dokumentácia škôd spôsobených požiarom, vodou, skratom, výbuchom a ďalšie
  • Vykonávanie, meranie spotreby energií, odpočtov
  • Dokumentácia, audit, kontrola stavu a funkčnosti domových kotolní
  • Zaznamenávanie zmien, údržby a opravy majetku
  • Dokumentácia práce a správneho postupu pri inštalácií, oprave a údržbe zariadení ako napr. elektrické vedenie, plynové spotrebiče a ich renovácia, kotly, výťahy, okná, dvere, solárne panely, klimatizácie.
  • Dohliadanie nad správnym procesom a postupom práce podľa štandardov kvality a noriem
  • Dohliadanie a overenie v rámci správnosti dodržiavania štandardov pre zdravie a bezpečnosť
  • Analyzovanie, reporting a vyhodnocovania dát