Je tomu už 14 rokov, čo sa vyhlasovatelia súťaže PSS, a.s., a časopis „Správca bytových domov“ za podpory V.O.Č. Slovakia, s.r.o. rozhodli zorganizovať súťaž „O najlepšie obnovený bytový dom“. V časoch, keď sa spoločnosť zameriavala na ekonomické úspory,  obnoviteľné zdroje energií a obnovu bytových domov sme toto vnímali za jednu z možných priorít, resp. spôsob motivácie, ktorý by ukázal váhajúcim bytovým domom cestu, ktorou sa pohnúť. Nakoľko sa jedná hlavne o obnovu, k našim aktivitám sa pripojilo aj Združenie pre podporu obnovy bytových domov a ostatné roky sme túto súťaž organizovali spoločne.

Do súťaže bolo zaradených 5 bytových domov, ktoré ukončili aspoň jednu z častí komplexnej obnovy bytového domu financovanej z úveru z Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. do 31.12.2021.

Hlasovanie bolo spustené a prebieha online na https://tzbportal.sk/sutaz-nobd-2021/

Návštevníci portálu majú možnosť odovzdať svoj hlas do 31. 3. 2022. Hlasovať možno len jedenkrát za 24 hodín pre jeden bytový dom. Pri každom bytovom dome sa zobrazuje doposiaľ získaný počet hlasov, pričom počet lajkov sa priebežne aktualizuje.

Cenu verejnosti získa bytový dom, ktorý do ukončenia online hlasovania dostane najviac hlasov. Víťaz získa vecnú cenu, ktorá bude odovzdaná po ukončení hlasovania a vyhlásení výsledkov.

Okrem ceny čitateľov (verejnosti) súťažia bytové domy hlavne o finančné výhry od PSS, a.s. Ďalšou cenou, ktorú môžu získať je cena za najlepšie architektonické stvárnenie v kombinácii s komplexnou obnovou bytového domu, ktorú odovzdá Združenie pre podporu obnovy bytových domov.