Dlhoročným organizátorom odborných seminárov o strechách je profesionálny Cech strechárov Slovenska. V minulosti skvelý seminár, zameraný na ploché strechy, bol témou, ktorá zaujala správcov hlavne bytových domov. Cechové dni sú zamerané hlavne pre členov Cechu strechárov Slovenska, stavebných dozorov, realizačné firmy, stavbyvedúcich, ale aj pre správcov budov.

Začiatkom tohto roku na prelome februára a marca 2024 sa uskutočnil ďalší zo seminárov, ktorý bol  tentoraz  zameraný na riešenie kritických detailov na strechách budov.  Seminár s prednáškami od renomovaných firiem zaujal všetkých prítomných vo všetkých mestách. Prvou prednáškou bola prednáška spoločnosti Metrotile CE, s.r.o., tematicky bol zameraná na samonosné oceľové krytiny. Spoločnosť JUTA a.s. sa venovala detailom montáže a podstrešným fóliám a parozábranám.  Ďalšou prednáškou bola prezentácia spoločnosti puren s.r.o s témou nadkrovného zateplenia a správnych riešení štítov,  strešných okien, komínov, kotvení, hrebeňov a úžľabí.  Nechýbala ani spoločnosť Wienerberger s.r.o. ktorá prišla s riešením pre ploché strechy Leadax. Velux Slovensko predstavila svoje systémové riešenia pri prestupe strešných plášťov a BMI Slovensko s.r.o. predstavila typy komínových telies  Schiedel a ich prestupy strešnými konštrukciami.

Po prednáškach  nasledovali k odprednášaným témam aj diskusné otázky. Firmy sa venovali účastníkom konferencie aj firemnými stolíkmi,  ktoré boli umiestnené pred prednáškovými sálami.  Dobré umiestenie termínov a miest  seminárov svedčí o kvalitnej príprave a precíznej organizácii, za ktorú treba poďakovať pani Lintnerovej. Veríme, že v tradícii bude Cech strechárov pokračovať a stretneme sa s nimi aj  o rok na najbližšom jubilejnom 20 . ročníku odborných seminárov o strechách.