Keď si vzájomne dokážu pomôcť správca, dodávateľ meracej techniky a telekomunikačný operátor

Všetci už vieme o nových povinnostiach, ktoré čoskoro môžu do našej legislatívy vniesť nutnosť zabezpečiť najneskôr od roku 2022 mesačný odpočet spotreby tepla a teplej vody. Od jesene sa navyše mali montovať vlastníkom nové merače výlučne s diaľkovým odpočtom a do roku 2027 by všetky mali disponovať danou vlastnosťou. V krátkom čase sa tak môže stať minulosťou možnosť využívať rádiový odpočet „pochôdzkovým“ systémom. Realizovať ho každý mesiac by zaiste prinieslo zvýšené náklady. Mnohí správcovia už zaviedli zbernicové systémy, tie však so sebou prinášajú ďalší investičný náklad ako aj nutnosť postarať sa o ďalšie elektrické zariadenie v objekte.

V kontexte pripravovaných zmien začal spolupracovať známy špecialista na meranie ENBRA Slovakia spolu s inovátorom na poli telekomunikačných služieb ANTIK Telecom. Všetci vieme, že v našich bytových domoch je okrem rozvodov médií aj ďalšia infraštruktúra. Spoločnosť Antik okrem internetu dodáva aj služby telefonovania a televízie. A práve pri televízii sa zrodil nápad ako využiť zariadenie, ktoré každý klient do domácnosti aj tak dostáva a povedzme si pravdu – aj často využíva – IPTV set-top box. V skutočnosti je to malý počítač so značným výkonom a v prípade Antiku už z výroby vybavený aj vysielačom/prijímačom pre telemetrické dáta na osobitnej priemyselnej frekvencii. Na prvý pohľad ideálne zariadenie, ktoré môže zbierať aj dáta z meračov v každej domácnosti a priamo ich odovzdať do softvéru pre rozpočítavanie nákladov. Osvedčí sa ale aj v reálnom teste?

Práve s cieľom otestovať využitie siete set-top boxov pre zber dát a to s nulovými investíciami pre bytový dom, sme pre test vybrali 3 vchodový bytový dom v Košiciach. V tomto bytovom dome už boli nainštalované inteligentné vodomery a PRVN spoločnosti ENBRA s bezdrôtovou komunikáciou cez wM-BUS. Antik Telecom na diaľku upravil softvér vo svojich set-top boxoch tak, aby vedeli komunikovať s vodomermi a PRVN a následne zasielať dáta do systému pre spracovanie dát ENBRA Connect. Všetko bez toho, aby bolo potrebné v dome čokoľvek dodatočne inštalovať. Čo ale so situáciou, pokiaľ vlastník bytu nie je klientom ANTIKU a nemá jeho set-top box? Pilotný projekt ukázal, že to vôbec nie je potrebné. Pre správne fungovanie systému postačuje niekoľko set-top boxov v každom objekte. Vysielač je dostatočne výkonný na to, aby „pozbieral“ dáta aj z meračov v okolitých bytoch. Bezpečnosť je prvoradá a preto sú všetky dáta zašifrované tak, aby od ich vzniku v merači až po rozúčtovací softvér nikto nemohol zistiť, aký je ich obsah.

Nákladovo efektívny zber dát je len začiatok a vďaka set-top boxom priamo v domácnostiach budú môcť vlastníci bytov zároveň v reálnom čase sledovať, ako sa vyvíja ich spotreba, a to priamo v obývačkách na svojich televízoroch. Správca týmto spôsobom získa možnosť zasielať dôležité oznamy, a to cielene – napr. po konkrétnych domoch či mestských častiach.

Čo sme sa naučili? Spojenie výrobcu moderných inteligentných meračov a operátora s vlastnou sieťou zariadení v bytovom dome vám dokáže ušetriť množstvo starostí a aj nejaké finančné prostriedky. Zavedenie online odpočtu v bytových domoch, kde má svoju infraštruktúru Antik (dnes je to už 30 miest na Slovensku) znamená riešiť len samotnú výmenu meračov a o všetko ostatné sa už postará operátor. A prvé ponuky ukazujú, že aj za veľmi príjemnú cenu…

Ing. Peter Blaas, ANTIK Technology, s.r.o.