Strecha je tak silná ako hydroizolácia, ktorá ju tvorí

BMI EverGuard je výsledkom najnovšej inovácie koncernu BMI v oblasti technológií a dizajnu plochých striech. BMI vznikol zlúčením spoločností Braas Monier a Icopal, čím sa stal jedným z najsilnejších ponúkateľov riešení pre šikmé aj ploché strechy z jednej ruky s viac ako 50-ročnými skúsenosťami na európskom trhu.

BMI EverGuard je ucelený systém hydroizolácie v podobe membrány z termoplastických polyolefínov (TPO) s nosnou vložkou z polyesteru v spojení s potrebným príslušenstvom. Používa sa na mechanicky kotvené strešné systémy vystavené účinkom UV žiarenia. Samozrejmou súčasťou produktu sú aj sprievodné služby výrobcu, čo zahŕňa technickú podporu a školenie predajcov a realizátorov.

Celosvetovo je toto riešenie nainštalované už na viac ako 300 miliónoch metrov štvorcových striech.

Výhody EverGuard TPO

  • Vyššia životnosť voči bežnej PVC fólii
  • Použiteľný na akýkoľvek podkladový materiál
  • Výborná zvariteľnosť spojov, pričom zváranie je bez zápachu a škodlivých výparov
  • Neobsahuje žiadne zmäkčovadlá, ktoré časom degradujú kvalitu materiálu
  • Dlhodobo pevná a flexibilná fólia
  • Vysoká stabilita, nízke zmrašťovanie
  • Nevyžaduje použitie biocídov proti plesniam a hubám, nakoľko je proti nim odolný
  • Vďaka bielemu povrchu chráni pred prehrievaním interiéru

Viac informácií získate na www.icopal.sk.