MEWA čistiace utierky pre prevádzky s motorovými vozidlami

Olej, benzín alebo brzdová kvapalina  – tento druh znečistenia patrí v autoservisoch ku každodennému životu. Ale ako ich odstrániť čo najefektívnejšie a bez bezpečnostného rizika? MEWA, svetová značka pre viacnásobne použiteľné čistiace utierky, ponúka utierky s mimoriadnou absorpčnou  schopnosťou a plným servisom. Vďaka vysokej absorpčnej schopnosti sa môžu použiť MEWA čistiace utierky – na rozdiel od papierových utierok a látkových handier – viackrát a sú preto dlhšie v akcii.

 

dielna

 

 

dielna2

Savé čistiace utierky MEWA  sú mimoriadne vhodné  pre spoľahlivé čistenie pracovných miest a strojov v dielni s motorovými vozidlami.

 

Odolné čistiace utierky vo viacrázovom systéme

Každý vedúci dielne s motorovými vozidlami vie oceniť, keď chod prevádzky a zásobovania fungujú bezchybne a on sa môže úplne sústrediť na dennú činnosť. Témou pri tom je optimálne zásobovanie s čistiacimi utierkami v prevádzke a s tým aj otázka: jednorazové čistiace utierky z papiera alebo textilné čistiace utierky vo viacnásobne použiteľnom systéme?  Firma MEWA ponúka už viac ako sto rokov priemyselnú viacnásobne použiteľnú čistiacu utierku, ktorá funguje v kolobehu od pripravenia, donesenia, prania a opätovnej dodávky. Rozsiahla ponuka produktov a servisu je presvedčivým dôvodom pre prechod od jednorazového papiera ku textilným viacrázovým čistiacim utierkam. Relevantné, podľa požiadaviek zákazníka pridané hodnoty,  vykresľujú systém čistiacich utierok MEWA. Textilné čistiace utierky MEWA zabezpečujú efektívne, príjemne pracovanie a dôkladnú čistotu. Odolná čistiaca utierka MEWATEX má obrovskú absorpčnú schopnosť, pretože čím viac nečistôt dokáže čistiaca utierka pohltiť, tým lepšie. Pri vlastnej váhe len okolo 40 gramov vie  pohltiť až 90 mililitrov tekutiny. Aj v mokrom stave je čistiaca utierka MEWA odolná proti roztrhnutiu, na rozdiel od papierových utierok alebo čistiacich handier. Keby neexistoval systém čistiacich utierok MEWA  a boli by nasadené jednorazové materiály, pribudol by ročne nebezpečný odpad. Aj opotrebované utierky sú pre životné prostredie povážlivé. Vytrieďujú sa až po praní a termicky sa zužitkujú.

 

dielna3

MEWA Safety Container SaCon® je pevnou súčasťou osvedčeného a inteligentného MEWA systému čistiacich utierok a stará sa o bezpečnosť a poriadok na pracovnom mieste.

 

Čistota a poriadok na pracovnom mieste

Dôležitý je aj  poriadok v prevádzke. Olejom alebo rozpúšťadlami nasiaknuté utierky sa považujú pri transporte za nebezpečný náklad a vyžadujú si zaobchádzanie podľa príslušných noriem. Viacnásobne použiteľné čistiace utierky MEWA sa transportujú a skladujú v bezpečnostných kontajneroch vyvinutých výlučne na tento účel, takzvanom Sacone. V prevádzke znamenajú plus pre čistotu a poriadok. Miesta pre kontajnery sú prehľadnejšie ako voľne sa povaľujúce vrecia s jednorazovým materiálom.