Nároky kladené na úroveň hygienických štandardov na verejných miestach sú čoraz vyššie. Upratovanie a údržba sa už nepovažujú za rutinné úkony, ale za kľúčové procesy prevádzky každého zariadenia. Aby mohli správcovia budov vyššie nároky splniť, pripravila značka Tork patriaca do spoločnosti Essity nový Balíček Tork hygiena v kanceláriách. Ponuka zahŕňa produkty, služby, nástroje a doplnkové materiály šité na mieru potrebám správcov budov tak, aby boli kancelárske priestory pripravené na plnú prevádzku.

Epidémia covid-19 zvýšila tlak na správcov budov. Podľa štúdie spracovanej agentúrou Kantar očakáva 7 z 10 pracovníkov, že ich zamestnávateľ urobí pre zaistenie hygieny viac než doteraz.[1] Vyše tri štvrtiny ľudí uvádzajú, že sa v súvislosti s covidom necítia bezpečne, ak používajú verejné toalety, ktoré pôsobia nehygienicky. [2]

Aby mohli správcovia budov zabezpečiť nový hygienický štandard, Tork pre nich vytvoril Balíček Tork hygiena v kanceláriách. Nový hygienický balíček je šitý na mieru ich potrebám a prispôsobuje sa nárokom nielen v kancelárskej budove ako celku, ale aj v jej rôznych častiach: na recepcii, v kancelárskych priestoroch, konferenčných či oddychových miestnostiach.

Hygienický balíček obsahuje produkty Tork, služby, nástroje a doplnkové materiály pre správcov budov, vďaka ktorým uspokoja vyššie požiadavky na upratovanie a zaistia bezpečnosť a čistotu kancelárií. Prístup šitý na mieru zaisťuje, že správcovia budov ušetria čas aj peniaze, čo povedie k efektívnejšiemu upratovaniu a poskytne čas navyše na dôkladnejšiu prácu. Zároveň Balíček Tork hygiena v kanceláriách pomáha správcom budov napĺňať požiadavky na udržateľnosť a dodržať rozpočet.

„Dnes je ešte viac ako v minulosti dôležité zamerať sa na problematické miesta, ktoré správcovia budov musia riešiť, ak chcú zaistiť bezpečné a zdravé pracovné prostredie, dlhodobo vysokú úroveň upratovania a zvýšenie jeho efektivity a tiež mať istotu, že je ich prístup po environmentálnej stránke  zodpovedný,“ hovorí Wojciech Nizio, Regional Brand Activation Manager spoločnosti Tork.

Balíček hygienických riešení vznikol na základe štúdie medzi 400 profesionálnymi správcami objektov v USA, Francúzsku a Nemecku. Štúdia preukázala, že zvýšenie kvality upratovania a zabezpečenie hygienického a zdravého pracovného prostredia je pre nich prioritou číslo jedna.[3] Balíček Tork hygiena v kanceláriách reaguje na potreby správcov budov, radí im, ako sa lepšie orientovať v súčasných podmienkach a podporuje ich pri výzvach, ktorým čelia pri zaisťovaní bezpečného prostredia.

[1] Výskumná štúdia agentúry Kantar z roku 2020 spracovaná pre Essity.

[2] Výskumná štúdia agentúry United Minds v spolupráci s CINT z apríla 2020.

[3] Výskumná štúdia vykonaná B2B International v septembri 2020 prostredníctvom online rozhovorov so 125 správcami budov z Francúzska, 125 správcami z Nemecka a 150 správcami z USA.

Správa o nových trendoch rekapituluje najdôležitejšie novinky

Jedným z užitočných nástrojov, ktoré pomôžu správcom objektov pripraviť sa na post-covidovú prevádzku je aj správa o nových trendoch. Tork rekapituluje najdôležitejšie informácie pre správcov budov, ktorí sa chcú dozvedieť viac o tom, ako covid-19 zmenil požiadavky na hygienu v kanceláriách a na verejných miestach. Práve to je kľúčové na udržiavanie nového hygienického štandardu a bezpečného kancelárskeho prostredia.