Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností

Keď vírus pred rokom zaútočil, museli sme presunúť minuloročnú konferenciu na september 2020, kedy sme dúfali, že do vtedy pandémia skončí. To sme ešte netušili, že sa z bežného života ocitneme vo víre zákazov, vyhlášok, predpisov či každotýždenného „šprtania v nose“. Vtedy som písal, že nevieme, čo bude zajtra. Žiaľ, dnes napíšem – nevieme ani to, čo bude „pozajtra“ alebo v ďalších rokoch. Koronavírus sa dotkol nielen bežného života správcov, života nášho združenia, ale všetkých ľudí, ktorých budeme onedlho selektovať podľa toho, či budú alebo nebudú mať očkovací preukaz…. Sci-fi ? Nie, žiaľ, realita….

Na jubilejnú 10. konferenciu sme sa poctivo pripravili. Situácia je taká – aká je. Veríme ale, že strach, ktorý sa zakorenil v mnohých z nás, do septembra pominie. Niektorých sa Corona dotkla osobne, u niektorých sa s ňou stretol niekto z rodiny alebo z okruhu známych. Nebudem špekulovať, že niekam zmizla bežná chrípka (alebo sa premenovala?), pravda je taká, že mimoriadny stav zatiaľ konferenciu nedovoľuje zorganizovať. Veríme, že sa tento stav do jesene zmení, pribudne počet zaočkovaných ľudí a situácia sa zmení k lepšiemu.

Každá naša konferencia je už klasicky zameraná na zvýšenie odbornej úrovne správcov. Program, na ktorom sme mesiace pracovali, bude aj tohto roku pozostávať hlavne z prednášok, tohto roku bude však doplnený o viaceré diskusie. Obľúbené témy z poznatkov kontrol SOI, ktoré boli vykonané u správcov za minulý rok, končia pravidelne rozsiahlou diskusiou. Podobne bude tomu predpokladám aj pri diskusii, ktorá sa bude týkať tém plánovanej novely zákona o bývaní. Naša konferencia je známa aj tým, že je otvorená pre všetkých správcov – bez ohľadu na to, kto je a kto nie je v nejakom združení. Som toho názoru, že právo podieľať sa na tvorbe zákona má úplne každý správca či predseda spoločenstva vlastníkov. Bolo by vhodné, ak by si toto uvedomil aj zákonodarca a diskusiu o plánovaných zmenách zverejnil do diskusie širokej verejnosti.

Novinkou tohoročnej konferencie budú poznatky z kontrol technickej inšpekcie, ktoré budú dopĺňať poznatky SOI. Horúcou témou sú aj plesne a riasy na našich fasádach. Starostlivosť o už obnovené bytové domy je taktiež zaujímavou témou, ktorá zaujala správcov už aj na našich on-line seminároch. Starostlivosť o fasády a obnovené časti BD sú témy, ktoré musia riešiť pomaly všetci. Tí, ktorí ešte nemajú obnovené rozvody, sa dozvedia novinky a možnosti obnovy odhlučnenými systémami rozvodov kanalizácie. Neopomenieme aj témy o energetickej efektívnosti, meraní a regulácii, kde nás čakajú zaujímavé novinky, ktoré vyplývajú pre správcov zo smerníc Európskej únie.

Množstvo priestoru bude v sekciách, ktoré budú venovaná správe budov. Nahromadené otázky pre právnikov, ako aj ostatných diskutujúcich čakajú na zodpovedanie. Ďalšie otázky čakáme na e-mailovej adrese zsaun@zsaun.sk.

Sen o samostatnom „Zákone o bývaní“ je v súčasnosti nereálny. Šušká sa o novele existujúceho zákona 182/93 Z. z. Predstavu o tom, ako by tieto novely mali vyzerať, má aj Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností, bolo by však správne, ak by sme všetci priložili ruku k dielu a začali sa na tvorbe novely podieľať spoločne. Verím, že práve spoločným úsilím by sa to podarilo lepšie, ako formulovať zákony, ktoré sa doteraz prijímali „od zeleného stola“.

Vďaka za podporu konferencie patrí našim generálnym partnerom, predovšetkým spoločnostiam Lukystav s.r.o. a značke Ceresit (Henkel Slovensko s.r.o.), ďalej naozaj všetkým partnerom našej konferencie, ktorí sa zodpovedne pripravili na konferenciu svojimi prednáškami aj odbornými článkami. Verím, že práve s ich pomocou sa vytvorí aj v septembri dobrá nálada, upevnia sa zas medziľudské, obchodné aj partnerské vzťahy. Prajem do tohto času všetkým mnoho zdravia a trpezlivosti, aby sme sa všetci stretli tak v pohode, ako vždy.

Milí obchodní partneri, priatelia, známi…. moja milá „veľká rodina“ správcov, spoločenstiev, partnerov, kamarátov i známych! Aj tohto roku sme konferenciu museli presunúť na čas, kedy dúfame, že pandémia bude už zažehnaná a očkovacími preukazmi alebo negatívnymi testami si budeme môcť po stresovom období oddýchnuť v lone termálnej Bešeňovej. Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa už prihlásili v pôvodnom aprílovom termíne, prihlášky sa vám presunú na nový termín konferencie Správa budov 8. – 10. 9. 2021, na ktorom vás úprimne a radi uvidíme !

Za ZSaUN Mgr. Eugen Kurimský a prípravný výbor konferencie Správa budov 2021