Aj v bytových domoch možno znížiť spotrebu energie. Vyžaduje si to však ochotu a disciplínu všetkých zúčastnených strán. Možnosti, ako znížiť spotrebu energie v bytových domoch, sú limitované a mnohé závisia od ochoty a vytrvalosti správcov, zástupcov vlastníkov a predsedov spoločenstiev. Pre správcov a spoločenstvá v bytových domoch sme pripravili 10 základných odporúčaní, ako možno využívať energiu efektívne a motivovať vlastníkov, aby ňou neplytvali.

1. Najväčšie úspory prináša obnova bytového domu

Najväčšie úspory prináša komplexná obnova, predovšetkým zateplenie obvodového plášťa bytového domu, no pomôžu aj čiast­ko­vé opatrenia. Pri obnove bytového domu je možné využiť zvýhodnené úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Prostriedkov na obnovu bytových domov je vo fonde dostatok.

2. Zaizolujte rozvody tepla a teplej vody

V bytových domoch s podlahovou plochou nad 1 000 m² je stanovená povinnosť zaizolovať rozvody tepla a teplej vody. Toto opatrenie nie je investične náročné a oplatí sa aj menším bytovým domom.

3. Nové rozvody = menšie straty

Preverte, či sú v bytovom dome správne nadimenzované rozvody teplej vody. V obnovených domoch zvyčajne stačia potrubia s menšími priemermi, ktoré pracujú efektívnejšie a majú menšie tepelné straty.

4. Vykurovaciu sústavu udržiavajte správne vyregulovanú

Aj keď ste v minulosti dali hydraulicky vyregulovať vykurovaciu sústavu, treba ju pravidelne kontrolovať. Vyregulovanie je potrebné preveriť najmä po zateplení obvodového plášťa bytového domu a výmene okien. Pri dôslednom vyregulovaní sa teplo dostáva rovnomerne do všetkých bytov a vykurovacie telesá reagujú na zmeny rýchlejšie.

5. Zabezpečte zatváranie vstupných dverí do domu

Skontrolujte, či je mechanizmus zatvárania vstupných dverí nastavený  tak, aby sa vždy zatvorili. Predídete tým únikom tepla a spoločné priestory domu sa nebudú zbytočne ochladzovať. Často pomôže aj jednoduché upozornenie na dverách: Zatvárajte dvere, šetríme!

6. Vymeňte staré svetelné zdroje v spoločných priestoroch za úspornejšie

Keď nahradíte klasické svetelné zdroje v spoločných priestoroch za LED, môžete usporiť až 80 % elektriny potrebnej na osvetlenie. A to naozaj nie je málo!

7. Nainštalujte senzory osvetlenia v spoločných priestoroch

Namiesto klasických vypínačov používajte pri osvetlení spoločných priestorov senzory. Snímače reagujú na pohyb aj na denné svetlo a je pri nich možné nastaviť interval svietenia a sklon snímača. Toto opatrenie môže usporiť až 50 % elektriny v porovnaní s ovládaním osvetlenia len vypínačmi.

8. Pomôže aj úspornejší výťah a jeho rozumné využívanie

Preverte si možnosti, ako znížiť spotrebu elektriny na prevádzku výťahu. Je to možné aj realizáciou čiastkových opatrení. Kompletná výmena výťahu je finančne náročná, no môže ušetriť až 40 % nákladov na energiu. Fakt je, že obyvatelia domu väčšinou netušia, koľko stoja jednotlivé jazdy výťahom. Keď im tieto informácie poskytnete, môžete ich motivovať, aby výťah používali iba v nevyhnutných prípadoch.

9. Monitorujte spotrebu energie v dome a sprístupnite informácie vlastníkom

Základom je poznať vlastnú spotrebu energie. Zverejnite prehľad o spotrebe bytového domu ako celku, aby mali vlastníci predstavu o tom, koľko míňajú a za čo platia. Zaujímavé môže byť aj porovnanie spotreby elektriny v spoločných priestoroch za posledných päť rokov. Môžete z neho zistiť, či sa vám ju darí znižovať a kde ešte máte rezervy.

Užitočné je aj zverejnenie informácie o priemernej ročnej spotrebe teplej vody na osobu v kubických metroch v konkrétnom bytovom dome, aby si ju mohli porovnať s vlastnou spotrebou a tiež s priemerom na Slovensku. Práve náklady na teplú vodu sú v bytoch druhou najvyššou položkou v rozpočte na energiu a po zateplení domu ich podiel ešte narastá. Priemerná ročná spotreba teplej vody sa v bytových domoch na Slovensku v posledných rokoch znížila zo 16 m3 na 13 m3 na osobu. Podľa odborných odhadov osoba, ktorá neplytvá, spotrebuje denne približne 40 l teplej vody.

10. Informujte obyvateľov domu ako energiou neplytvať

Väčšina majiteľov bytov napríklad nevie, že pri správnej vlhkosti v miestnostiach postačuje na dosiahnutie tepelnej pohody nižšia teplota. Využite možnosť získať bezplatne informačné materiály a odporúčania, ktoré sa pripravujú v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU.

Ak vás zaujíma, ako môžete ušetriť energiu v bytovom dome, ktorý spravujete alebo zastupujete, kontaktujte SIEA. Odborní konzultanti Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry vám ochotne bezplatne poradia, čo konkrétne môžete na zníženie spotreby a nákladov na energiu urobiť v konkrétnom bytovom dome a aké technológie alebo ich kombinácie vám pritom poslúžia. Sú vám k dispozícii v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU v Bratislave, Banskej Bystrici, Trenčíne, Žiline a v Košiciach a na bezplatnej linke 0800 199 399.

Pri informovaní vlastníkov bytov v bytových domoch, ktoré spravujete, môžete využiť materiály, ktoré sú k dispozícii na stránke www.zitenergiou.sk. Môžete si ich stiahnuť alebo vyžiadať v tlačenej forme. Sú pripravené tak, aby ste ich mohli vlastníkom rozposlať elektronicky alebo vložiť do schránok. Letáky o správnom používaní regulačných hlavíc na radiátoroch a výhodách vyregulovania vykurovacej sústavy sú na žiadosť správcov bytových domov zostavené tak, aby sa dali jednoducho vystaviť na nástenkách v bytových domoch.

Zdroj: Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)