ASIO-SK s.r.o.

Niekoľkoročné úsilie našej spoločnosti vstúpiť do povedomia ľudí pri budovaní zelených vodopriepustných parkovísk konečne začína prinášať svoje ovocie. V tomto článku Vám chceme dať do pozornosti niekoľko povšimnutiahodných realizácii. Jedná sa o realizácie z každého kúta Slovenska.

Čsl. Armády, Štrba= 1380 m2

k.ú. Južné mesto, Košice = 1480 m2

Štefánikova, Bardejov  = 622 m2

Wolkerova, Bardejov  = 120 m2

Andraščíkova, Bardejov  = 500 m2

obec Ďanová, Martin  = 830 m2

Sabinov  = 756 m2

Žilina  = 200 m2

Piešťany  = 200 m2

Väčšina využíva kombináciu betónových kociek s trávou. Pozrite si fotografie realizácii.

Viac info na stránke: https://www.modrozelenemesto.sk/zasakovacie-rosty-pre-spevnene-povrchy/