Xella Slovensko, s. r. o.

Jej konštrukcie sú známe vysokou požiarnou bezpečnosťou, rýchlou výstavbou, ľahkým spracovaním a výbornou zvukovou a tepelnou izoláciou. Pre nebytovú výstavbu sa používajú a kombinujú pórobetónové stavebné prvky Ytong, vápennopieskové tvárnice Silka, veľkoformátové stavebné systémy Ytong a Silka a tepelnoizolačné dosky Multipor.

Rýchlo, presne, úsporne. Tak by sa dal v troch slovách popísať spôsob práce so stavebným systémom Ytong a Silka. Tieto prednosti platia pre všetky výrobky zo sortimentu Ytong a Silka a oceňujú ich aj developeri, ktorí s nimi realizujú zástavby viacposchodových bytových objektov.

Aplikácia

Výstavba bytových domov do štyroch nadzemných podlaží

Pri tomto type výstavby sa už oplatí murovať z väčších formátov, vďaka ktorým stavba rýchlejšie rastie. Veľkoformátové prvky a tvárnice navyše šetria čas aj pri projektovaní a dá sa s nimi dobre a kvalitne pripraviť aj multidisciplinárny 3D model v BIM technológii. Obvodové steny sa pri podobných projektoch murujú z veľkoformátových prvkov Ytong Jumbo. Projektanti u nich kladne hodnotia ich výborné tepelno-technické vlastnosti, investori skutočnosť, že tieto veľkoformátové tvárnice pre vonkajšie obvodové steny vymurujú v jednom kroku sedemkrát väčšiu plochu. Prvky Ytong Jumbo navyše znižujú nároky na personál – pri práci s nimi stačia dvaja pracovníci, a aj pre nich je vďaka tejto technológii práca fyzicky menej namáhavá. Bezkonkurenčným riešením pre tenké nosné obvodové a vnútorné steny sú veľkoformátové tvárnice Silka Tempo. Je možné s nimi stavať aj stužujúce, výplňové a požiarne steny s vysokou únosnosťou a vysokým akustickým útlmom. Systém týchto veľkoformátových vápenno-pieskových tvárnic ponúka v kombinácii s produktmi Ytong Jumbo najvyššiu efektivitu výstavby. Široký sortiment produktov umožňuje stavať steny bez zdĺhavého rezania alebo štiepania na stavbe.

Pre vyššie bytové domy sú ideálne tvárnice Silka Tempo

Majú podobné zloženie ako Ytong, ale svojou nosnosťou sa podobajú betónu. Ich použitie kráti čas murovania až o šesťdesiat percent a znižuje fyzickú náročnosť pre pracovníkov. Najhospodárnejšie riešenie vnútorných nenosných a deliacich stien ponúka priečkové panely Ytong. Tieto panely sú konštrukčne vystužené a vyrábajú sa na mieru podľa výšky podlažia, pričom maximálna výška je 2,9 m. Sú ideálne pre veľké plochy s malým členením a požiadavkou na rýchlu výstavbu a ich použitie ušetrí až polovicu pracovných síl. Významné zvýšenie prefabrikácie predstavuje využitie nosných stenových panelov Ytong SWE.

Kompletná technická podpora je súčasťou služieb spoločnosti Xella

Ku všetkým veľkoformátovým produktom zaisťuje Xella kompletnú technickú podporu. Jej súčasťou sú konzultácie statika a zhodnotenie úspor a prínosov vďaka veľkorozmerovým materiálom. Pre steny z vápenno-pieskových tvárnic Xella spracuje a dodá kladačské plány, preškolí personál priamo na stavbe a zapožičia žeriavy a montážne náradie. V neposlednom rade je potrebné spomenúť, že Xella ako dodávateľ je optimálna aj z hľadiska ekologického – spoločnosť sa dlhodobo zameriava na zachovanie prírodných zdrojov, zníženie energie a emisií, čím prispieva k získaniu certifikácií budov v systémoch LEED/BREAM.

Koncept digitálneho plánovania Xella blue.sprint

umožňuje realizovať optimalizované a efektívne návrhy budov a jeho využitie prináša komplexné riešenie projektov, najmä s dôrazom na rýchlosť, kvalitu a efektivitu výstavby. Koncept v sebe zahŕňa pomoc investorom a developerom pri optimalizácii výberu materiálu, konzultácie pre projektantov, prípravu digitálnej databázy produktov a bezproblémové objednávkové a dodávateľské reťazce. Výhodou všetkých týchto služieb je, že na seba nadväzujú v celom cykle projektu: od fázy plánovania, cez výrobu, dodávku a realizáciu až po udržateľnosť a prevádzku.

Súčasťou služieb je aj optimalizácia statiky, napríklad posúdenie realizovateľnosti, posúdenie a návrh skladieb konštrukcií z tepelno-technického a akustického hľadiska alebo návrh postupov a posúdenie realizovateľnosti s použitím veľkoformátových prvkov. Návrh je zákazníkovi podaný formou BIM modelu s využitím on-line prezentácie. Výmena informácií navyše prebieha v reálnom čase a účastníci tak majú vždy okamžitý prístup k aktuálnym dátam bez nutnosti čakania na ich zdieľanie.

Vďaka BIM dátam, ktoré sú združené so všetkými subjektmi, Xella zaistí výrobu na mieru a prispôsobí logistiku potrebám stavby. Výsledkom je optimalizovaný stavebný proces, skrátenie doby výstavby, úspora pracovníkov a materiálu, vedúce k vyššej ziskovosti projektu. Partnerstvom získa investor:

  • úsporu materiálu a elimináciu chýb vďaka digitálnemu plánovaniu,
  • optimalizáciu stavebných procesov a skrátenie doby výstavby,
  • úsporu pracovníkov a minimalizáciu fyzickej námahy,
  • väčšiu podlahovú plochu.