Na začiatku novembra bola založená Asociácia rozpočítavateľov tepla a vody Slovensko (ARTAV Slovensko), na ktorej založení sa podieľalo dvanásť zakladajúcich členov. Predstavitelia zakladajúcich spoločností sa stretli na ustanovujúcej schôdzi v stredu 7. 11. 2018 v Hoteli Senec v Senci, aby spoločne založili spomínanú Asociáciu.

Myšlienku ARTAV Slovensko podporili a medzi zakladajúcich členov Asociácie patria: ENBRA SLOVAKIA s.r.o.; TECHEM spol. s r.o.; ista Slovakia, s.r.o.; STING-ENERGO, s.r.o.; Stavebne bytové družstvo Komárno; Stavebne bytové družstvo II. Košice; WEMO s.r.o.; BYTTHERM, s.r.o.; TTI – Energo spol. s r.o.; MARELS, s.r.o.; Regena ES s.r.o. Stražske; a Certa K s.r.o.

 

asociacia

 

„Rozpočítavanie nákladov tepla a vody je špecificka problematika s vlastnou legislatívou vyžadujúca samostatný prístup. Už dlhšiu dobu sme na Slovensku pociťovali potrebu koncentrovania sil v tejto oblasti. Nakoniec podobná asociácia funguje v susednej Českej republike už viac ako pätnasť rokov,“ hovori Ing. Dušan Slobodník, predseda Rady Asociácie ARTAV Slovensko. Jasnou rečou potreby založenia Asociácie hovoria tiež čísla, a to takmer dva milióny bytov na Slovensku, pre ktoré suma rozpočítaných nákladov na UK a TV za rok 2017 predstavovala čiastku 395 894 400 € (Zdroj: Výročna sprava URSO 2017).

 

„Hlavnou ulohou Asociacie rozpočitavateľov tepla a vody Slovensko je predovšetkym združovať firmy zaoberajuce sa rozpočitavanim nakladov a pracovať na riešeniach a tvorbe legislativy v sučinnosti s predstaviteľmi Ministerstva hospodarstva SR. Asociacia ma tiež poskytovať priestor pre rast spoločnosti realizujucich svoju činnosť v oblasti rozpočitavania tepla a vody v Slovenskej republike a zastrešovať ich po odbornej stranke,“ dodáva Slobodník.

 

asocia

 

Činnosť ARTAV stoji na troch hlavných pilieroch vyjadrujucich viziu tejto Asociacie: ARTAV Slovensko je garantom odbornosti vo svojej oblasti. ARTAV Slovensko nachadza, navrhuje a presadzuje čo najspravodlivejšie metodiky rozpočitavania nakladov tepla a vody pre vlastnikov bytov. ARTAV Slovensko je jednotny a silny partner pre Ministerstvo hospodarstva SR pri tvorbe metodik a legislativy v oblasti rozpočitavania nakladov tepla a vody.

 

Na naplnenie vizie sa bude Asociácia v nadchádzajúcej dobe snažiť predovšetkým identifikovať aktuálne problémy vyplývajúce z nedostatočnej, úplne chýbajúcej, nespravodlivej, či neefektívnej platnej legislatívy. Následne bude ARTAV Slovensko vytvárať pracovne skupiny pre odborne riešenia definovaných problémov. Dôležitou súčasťou agendy Asociácie bude rovnako publikačná činnosť, a tiež realizovanie odborných seminárov a školení za účelom garancie odbornosti jej členov. Členstvo v Asociácii je otvorene každému, kto vykonáva rozpočítavanie nákladov a vízia Asociácie ho oslovi.

artavlogo