ALUMISTR SE

Vonkajší plášť budovy je neprehliadnuteľnou vizitkou jej obyvateľov. Okrem fasády sa oplatí venovať pozornosť aj opravám balkónov, ktoré okrem lepšieho vzhľadu prinášajú užívateľom aj vyšší komfort.  Už len samotná výmena starých a ošarpaných zábradlí za nové spraví s výzorom bytového domu divy. Viete na čo sa pri tom musí dať pozor?

Bezpečnosť na prvom mieste

Zábradlie je stavebný výrobok, ktorý zo zákona musí byť posúdený podľa danej normy. Jeho hlavnou funkciou je zaistiť bezpečnosť na miestach, kde by mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia človeka. Technické požiadavky kladené na zábradlia, samozrejme vrátane rozmerov, pevnosti, výroby a montáže, presne stanovuje norma STN 74 3305 ochranné zábradlia.

Za základnú výšku zábradlia na voľnom okraji pochôdznej plochy norma považuje 1000 mm (v závislosti na výške voľného pádu, to môže byť 900, 1000, 1100 a 1200 mm). Dôležitý je však aj použitý materiál, jeho pevnosť, spôsob kotvenia a ďalšie náležitosti, ktoré určujú schopnosť zábradlia odolať nárazu napríklad ľudského tela. Statika výrobku musí vyhovovať normovému zaťaženiu a priehybu, pričom v prípade horného zasklenia sa posudzuje aj schopnosť odolať zaťaženiu vetrom celej uzavretej plochy.

Aké dokumenty požadovať a kontrolovať?

Investori rekonštrukcie balkónov, alebo osoby poverené stavebným dozorom by si mali splnenie všetkých bezpečnostných požiadaviek overiť. Povinný certifikát o rázovej skúške obsahuje dve strany a ďalšie dve strany má príloha, kde je presne popísaný materiál, profily a rozmery skúšobnej vzorky. Je veľmi dôležité aby zákonné požiadavky spĺňali všetky systémové prvky zábradlia vrátane výplní a ich kotvenia k rámu. Investor by mal požadovať certifikáty o rázových skúškach aj s prílohami a zároveň skontrolovať zhodu skutočne dodaného zábradlia s dokumentáciou.

Pri výmene zábradlia sa oplatí počítať zároveň aj so zasklením balkónov, ktoré majitelia bytov požadujú až dodatočne. Preto sa odporúča zvoliť také zábradlie, ktoré vzniknuté prídavné zaťaženie od zasklenia prenesie a je vopred technicky pripravené na jeho ukotvenie.  To by mala potvrdzovať dokumentácia, ktorú investor môže skontrolovať. Taktiež to ukáže aj cenová ponuka s položkovým rozpočtom.

Vždy je dobre zaujímať sa aj o detaily a nepozerať len na nízku cenu, ktorá naviac ani nemusí byť konečná. Dôležitá je taktiež dodávateľom poskytnutá záruka, a to ako na zábradlie bez zasklenia, tak aj so zasklením. Investor by sa mal pýtať, čo všetko daná cena obsahuje, a pokiaľ nie je odborne vzdelaný konzultovať svoj výber s odborníkom.

Pozor na nekvalitné napodobeniny

Pretože sa na trhu vyskytujú plagiáty originálnych výrobkov, odporúča sa taktiež overiť pravosť dodávateľa tovaru . Iba originály totiž zaručujú vysokú kvalitu, plnú funkčnosť a bezpečnosť. Na kontrolu, že bude dodaný skutočne nacenený kvalitný materiál, je možné kontaktovať jeho výrobcu, aby potvrdil objednávku od realizátora stavebnej zákazky.

Spoločnosť ALUMISTR SE ako popredný výrobca hliníkových systémov pre stavebníctvo a špecialista na konštrukcie zábradlia a zasklievacích systémov na požiadanie poskytuje na svoje výrobky certifikáty pravosti. Bezpečnosť je v tomto prípade zaručená. Všetky jej výrobky majú skúšky v TSÚS (Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o v Bratislave) a na každé riešenie zábradlia je vystavený statický posudok aj pre prípad horného zasklenia. Všetky zábradlia ALUMISTR SE sú už pripravené na dodatočnú inštaláciu zasklievacieho systému. Viacej informácií nájdete na www.alumistr.sk