Ako zvyčajne začiatkom roka, začala sa sezóna vedecko-odborných aktivít a stretávaní sa so širokou odbornou verejnosťou. Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia túto sezónu odštartovala práve najvýznamnejšou konferenciou v oblasti zásobovania teplom – tradičnou konferenciou Vykurovanie. Jej 32. ročník, bol zameraný na tému „Zelená dohoda a budúcnosť zásobovania teplom“.

Nosnou časťou konferencie boli monotematické semináre na aktuálne témy. Vysoko kvalifikovaní prednášajúci pripravili svoje prezentácie. Tradične sa uskutočnila aj hlavných a generálnych partnerov konferencie, ale aj iných popredných firiem v predmetnej oblasti. V neposlednom rade prebehli aj významné diskusie za účasti mediálnych partnerov. S prednáškami vystúpilo približne 100 odborníkov, pričom ich príspevky boli publikované v 500 stranovom zborníku. Zároveň prezentovalo svoje výrobky viac ako 35 popredných firiem.

Konferencia tradične ponúka 13 samostatných seminárov v rámci 5 obsahovo ucelených monotematických dní, 4 aktuálne diskusné fóra. Taktiež bolo udelené ocenenie prof. J. K. Perakoviča, DrCs., ktorú prevzal Ing. Július Jankovský, PhD. za celoživotný prínos v oblasti vykurovania. Cenu pre mladého odborníka za rok 2023, ktorú každoročne vyhlasuje Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, získal Ing. Martin Michalec. Konferencia Vykurovanie je známa aj svojimi spoločenskými večermi, ktorými vždy sprevádza príjemná živá hudba. Tento rok sme sa tešili z prítomnosti našej obľúbenej kapely Kanci paní Nadlesní, ktorí zároveň vystúpili aj s novým vystúpením MEKI Tribute. Spoločnosť nám robili tiež kapely Silent Trio a Halogen. Spoločenské večery sa spravidla nesú v dobrej nálade a sú plné priateľských rozhovorov a dobrej zábavy.