Zimné podmienky vyžadujú systémovú ochranu strechy proti snehu najmä v horských oblastiach. Od tohto roku dopľňame tradičnú ponuku systému snehových zábran o „inteligentné“ vyhrievanie žľabov.

Príval snehu zo strechy do žľabu strešné žľaby mimoriadne zaťažuje, hrozí ich deformácia a potrhanie. Pri následnom topení snehu a ľadu môže dôjsť k premáčaniu objektu, prípadne k tvorbe a následnému pádu nebezpečných cencúľov. Inštaláciou elektrického vyhrievania týmto hrozbám predídeme. Vyhrievať zvod je nutné po celej dľžke, ináč ľad zvody potrhá.

Vyhrievanie žľabov má elektronický ovládač vykurovacieho kábla a je pripravené na zapojenie do elektrickej zásuvky. Po uplynutí mrazivého obdobia ho možno ľahko a rýchlo zo žľabov vybrať, prípadne použiť na inom mieste. Dlhá životnosť vyhrievania žľabov zaručuje ich efektívne využitie a odporúčame ho ako neoddeliteľnú súčasť systému odvodnenia striech RHEINZINK.

Samoregulačné vykurovacie káble sa skladajú z dvoch paralelných prívodných vodičov uložených v zosieťovanom plastovom vykurovacom telese s prídavkom uhlíkových častíc.

Ak teplota počas prevádzky stúpne, plast sa rozpína ​​molekulárnou expanziou a zväčšujú sa vzdialenosti medzi časticami uhlíka. Zvyšuje sa odpor a klesá výkon.
Keď sa ochladí, tento proces sa obráti a výkon sa zvýši. Týmto spôsobom sa tepelný výkon v každom bode individuálne prispôsobí potrebe tepla.

Podrobné technické údaje nájdete v letáku nižšie.

Orientačné brutto ceny podľa cenníka RHEINZINK 2022: