Multi-VAC SK spol.s r.o.

Systémy núteného vetrania, rekuperácie, sa zásadným spôsobom podieľajú na tvorbe zdravej internej mikroklímy

Jednou z hlavných zložiek vnútorného prostredia je vlhkosť vzduchu. Relatívna vlhkosť vzduchu v interiéri by sa mala pohybovať v rozmedzí 40 až 60 %.

Vlhkosť vzduchu v interiéri závisí zjednodušene na produkcii vodnej pary, intenzite vetrania a parametroch privedeného vzduchu. Každý človek v závislosti na fyzickej aktivite vyprodukuje 30 až 300 gramov vodnej pary za hodinu. Na celkových vnútorných zdrojoch vlhkosti sa podieľajú aj rastliny a najme prevádzka bytu, ako napríklad osobná hygiena, pranie a varenie.

Pri nedostatočnom vetraní môže nadmerná vlhkosť zapríčiniť vznik plesní a šírenia roztočov. V opačnom prípade môže veľmi suchý vzduch dráždiť sliznicu a spôsobovať respiračné ochorenie. Obidva problémy sa z našich skúseností objavujú najme v zimnom období pomerne často.

Problémy s nadmernou vlhkosťou vzduchu sú spôsobené takmer vždy nedostatočným vetraním. Doporučujeme teda zvýšiť intenzitu vetrania a ďalej využiť funkciu nárazového prevetrania v hygienickom zázemí a v kuchyni (režim Boost). Ďalej doporučujeme kontrolu a prípadnú výmenu filtrov.

Pre zdravé prostredie v domácnosti je dôležitý ideálny pomer vlhkosti vzduchu a eliminácie škodlivín v ovzduší. Pomerne účinné voči vysokej vlhkosti je používanie centrálnych rekuperačných jednotiek, napríklad rad jednotiek VENUS, DAPHNE a DAPHNE FLAT, ktoré sú určené pre rezidenčné aplikácie. K jednotkám je možné pripojiť čidla kvality vzduchu, čidlo CO2, hygrostat. Rekuperačné jednotky vetrajú podľa aktuálnej požiadavky, režim DCV, a pomáhajú tak zlepšiť kvalitu vnútorného prostredia.

Pre podstropnú inštaláciu, vzduchový výkon 140, 150, 300, 500 a 700 m3/h

Pre nástennú inštaláciu, vzduchový výkon 200, 300 a 500 m3/h

Pre podstropnú inštaláciu, vzduchový výkon 350, 520 a 770 m3/h

Pri veľmi nízkej relatívnej vlhkosti sa stretávame s niekoľkými problémami, spravidla sa jedná o ich kombináciu

  • Predimenzovaný systém, vysoká intenzita vetrania

V zimnom období je v studenom vonkajšom vzduchu obsiahnuté veľmi malé množstvo vodnej pary. Pokiaľ privádzame vonkajší vzduch do interiéru, dochádza následne k odvlhčovaniu interiéru a nie je podstatné, či sa to deje prirodzene (oknami) alebo nútene (rekuperácia). Pri vysokej intenzite vetrania môže dochádzať až k nežiadúcemu vysušovaniu interiéru.

Dôvodom môže byť predimenzované riešenie  aj nevhodné nastavenie jednotky. Doporučujeme teda znížiť vzduchový výkon a využívať časové režimy. Ďalej je možné skrátiť interval nárazového vetrania (režim Boost), prípadne vetrať hygienické miestnosti na základe čidla relatívnej vlhkosti.

  • Nízka alebo žiadna produkcia vlhkosti

Produkcia vlhkosti je daná predovšetkým prevádzkou bytu. Vlhkostné zisky sa môžu výrazne líšiť aj v čase. Cez týždeň, kedy môže byť prevádzka v byte celkom minimálna, ľudia sú v práci, v škole, je produkcia vlhkosti behom dňa prakticky nulová. Cez víkend, kedy sa často realizujú domáce práce (pranie, sušenie, žehlenie) a taktiež sa viac varí, môže byť situácia celkom odlišná. Aby nedochádzalo k zbytočnému odvádzaniu vlhkosti doporučujeme napríklad využívať cirkulačný digestor.

  • Prekúrený interiér

Relatívna vlhkosť vzduchu je závislá na teplote vzduchu. Pri vyšších teplotách interiéru sa znižuje relatívna vlhkosť vzduchu, aj keď obsah vodnej páry vo vzduchu sa nemení. Napríklad vzduch obsahujúci 5,9 g vodní páry na kilogram vzduchu má pri teplote 20 °C relatívnu vlhkosť 40 %. Teda vlhkosť celkom bežnú pre zimné obdobie. Ale pri teplote 25 °C bude mať rovnaký vzduch relatívnu vlhkosť iba 29,5 %. Doporučujeme teda zbytočne neprekurovať interiéri.