Danfoss spol. s r.o.

Optimálna hydraulická rovnováha a dokonalá regulácia teploty sú kľúčom k maximalizácii účinnosti sieti vykurovania a chladenia. To tiež znamená, že šetríte energiu, peniaze a zlepšujete pohodlie koncovým užívateľom. Na dosiahnutie vašich cieľov vyvinula spoločnosť Danfoss nový rad regulátorov diferenciálneho tlaku a prietoku pre najnáročnejšie aplikácie diaľkového vykurovania a chladenia s názvom Virtus. Sú určené na použitie v zdrojoch tepla, distribučnej sieti a odovzdávacích staniciach tepla.

Dokonalá kontrola a stabilita

Efektívne hydraulické vyvažovanie siete a optimalizácia ΔT s novými regulátormi diferenciálneho tlaku a prietoku.

Konštrukcia bez dynamického gumenného tesnenia medzi kužeľkou a telom ventilu zaisťuje nízku hysteréziu a optimálne podmienky vnútorného tlaku a vyváženia. Delená charakteristika a vysoký regulačný pomer ventilu zabezpečuje lepšiu reguláciu a presnosť.

Dokonalé vyváženie vášho systému zlepšuje ∆T a vedie k ekonomickej rovnováhe medzi teplotou a prietokom. Znížia sa prevádzkové náklady a zlepší sa účinnosť systému.

Náklady na výrobu primárnej energie budú znížené o min. 1% za každé 3 °C zvýšenie ΔT.

Veľké prietokové kapacity

Veľké prietokové kapacity ventilov a optimálny dizajn siete znižujú investičné náklady a zlepšujú účinnosť siete.

Nové regulátory diferenciálneho tlaku a prietoku spoločnosti Danfoss s veľkými prietokovými kapacitami sú schopné regulovať tlaky a prietoky aj v najväčších a najnáročnejších CZT a chladiacich systémoch.

Pri optimálnom návrhu siete s ventilmi s menšou dimeziou DN a s prietokovou kapacitou „XXL“  je možné investičné náklady znížiť až o 17 % v porovnaní s tradičným dizajnom. Preto má Virtus najlepší pomer prietok/investícia vo svojej triede.

Jednoduchá inštalácia, uvedenie do prevádzky a údržba

Optimálny dizajn siete a nízke investičné náklady s novými kompaktnými regulátormi tlaku a prietoku

Kompaktná komora ventilu, vyvážený dizajn a viac inštalačných pozícií môže pomôcť ušetriť až 20% inštalačného priestoru a pomôcť navrhnúť sieť optimálnejšie.

Nastavenie ventilu bez náradia, indikátor nastavenia a jednoduché nastavenie prietoku / Δp znamenajú bezproblémové uvedenie do prevádzky a údržbu, pričom sú prevádzkové parametre vždy pod kontrolou.

Bezproblémová inštalácia, uvedenie do prevádzky, nastavenie a údržba budú mať za následok zníženie prevádzkových nákladov distribučnej siete.

Ako funguje funkcia automatickej stabilizácie

Funkcia vzdialeného vyvažovania siete iNET umožňuje vzdialené nastavenie Δp na úrovni jednej vetvy. Toto je riešenie pre neustále sa meniacu spotrebu tepla, ktorá vyžaduje zmeny v distribúcii tepla. Aby bola zaistená optimalizácia čerpadiel, mal by byť Δp optimalizovaný v každej vetve.

Výhody iNET

  • Nižšie náklady na čerpanie
  • Jednoduchšia obsluha vďaka diaľkovo ovládaným riadiacim jednotkám
  • Automaticky vyriešené problémy s posunom kritických bodov