Viega s.r.o.

Spoločnosť Viega uvádza na trh nový potrubný systém z ušľachtilej ocele, určený predovšetkým na inštalácie uzavretých okruhov vykurovania a chladenia bez zbytočných inštalačných a prevádzkových viacnákladov. Systém zahŕňa rúrky aj ucelený rad lisovacích tvaroviek v rozmeroch 15 až 108 mm.

Viega Temponox (www.viega.sk/temponox) ponúka ekonomické riešenie pre komplexné a spoľahlivé inštalácie uzavretých vykurovacích a chladiacich rozvodov jedným systémom. Keďže systém nie je určený pre rozvody pitnej vody, je každá tvarovka aj rúrka viditeľne označená. Hneď dve hnedé linky nájdeme na rúrkach a hnedé body spolu so symbolom označujúcim nevhodnosť na použitie s pitnou vodou potom na všetkých lisovacích tvarovkách. Toto dôsledné označenie zabraňuje náhodnej zámene s inými potrubnými systémami.

Spoľahlivá ochrana pred koróziou

Rúrky Temponox sú vyrábané z ušľachtilej ocele 1.4520, kompatibilné tvarovky z ušľachtilej ocele 1.4301. Tento vysoko kvalitný materiál zaisťuje, že systém je 100 % odolný voči korózii, a to od okamihu uskladnenia, cez prepravu až po aplikáciu aj počas dlhodobého používania v prostredí s vysokou vlhkosťou. Užívateľ ťaží z dlhej životnosti inštalácie. Navyše so systémom Temponox je možné úplne upustiť od dodatočnej ochrany proti vonkajšej korózii, ktorá je obvykle nutná v prípade rúrok z nelegovanej ocele, ktoré sa často používajú ako alternatíva pre rozvody kúrenia a chladenia.

Extrémne kvalitný a spoľahlivý, ale zároveň ľahko použiteľný – to sú hlavné prednosti nového potrubného systému Temponox od spoločnosti Viega na použitie v uzavretých vykurovacích a chladiacich systémoch. (foto: Viega)

Kompletný systém

Medzi základné prvky systému Temponox patria rúrky, spojky, kolená, T-kusy, objímky, skrutkové spoje, príruby a ďalšie tvarovky nevyhnutné pre vykurovacie a chladiace systémy. Tvarovky sú k dispozícii v rozmeroch od 15 do 108 mm a spájajú sa osvedčenou technikou lisovania od Viega, a to počas niekoľkých sekúnd. Lisovanie sa vykonáva lisovacím náradím Pressgun a príslušnou lisovacou čeľusťou. Lisovacie komponenty sú z výroby vybavené tesniacimi O-krúžkami z EPDM, v prípade požiadavky na vyššiu teplotnú odolnosť, napr. v solárnych systémoch, je možné ich ľahko zameniť za FKM tesnenie. Všetky tvarovky Temponox sú vybavené bezpečnostným prvkom SC-Contur, ktorý počas tlakovej skúšky okamžite upozorní na omylom nezlisovaný spoj. Odpadá tak zdĺhavá vizuálna kontrola tesnosti potrubia. V prípade netesnosti pri suchej skúške klesne viditeľne tlak, a to v rozsahu od 22,0 mbar do 3,0 bar. Pokiaľ sa skúška vykonáva vodou, je možné zreteľne rozpoznať vytekanie vody z nezalisovaného miesta – v tlakovom rozsahu od 1,0 bar do 6,5 bar.

Keďže je systém Temponox určený pre vykurovacie a chladiace systémy, sú rúrky jasne označené dvoma hnedými linkami a všetky lisovacie prípojky majú hnedé body doplnené symbolom, že nie sú vhodné na inštaláciu pitnej vody. Tým sa zabráni zámene napr. s potrubným systémom z ušľachtilej ocele na inštaláciu pitnej vody Viega Sanpress Inox. (foto: Viega)