20.2.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN

Tento sankčný mechanizmus žiaľ nefunguje, pretože reálne nemáme potvrdené, aby takto zavedené poplatky napr. aj v Domových poriadkoch boli vymožiteľné.  Teda je to všetko na dobrovoľnej báze, teda častokrát nefunkčné.

Riešením je odsúhlasenie upratovacej spoločnosti, ktoré Vám bude upratovať celý bytový dom. Náklady na upratovanie sa budú hradiť z fondu prevádzky, údržby a opráv, takže ak vlastníci platia bežné úhrady do fondu prevádzky, údržby a opráv tak budú automaticky hradiť aj upratovanie.

Samozrejme negatívom je, že budú „trpieť“ aj vlastníci, ktorí doteraz riadne upratovali.