Viega s.r.o.

Ventily a guľové kohúty sú nevyhnutnou súčasťou každej potrubnej inštalácie, či už ide o rozvody pitnej vody, plynu, vykurovania alebo iné technické rozvody. Každé takéto potrubie sa musí dať rýchlo a jednoducho uzavrieť za účelom kontroly, údržby, rekonštrukcie, opravy alebo prípadnej havárie. Riešením pre širokú škálu inštalácií sú ventily Easytop od spoločnosti Viega, ktoré sa dajú vždy ľahko a spoľahlivo ovládať, a to aj v extrémnych prevádzkových podmienkach a po dlhšej dobe nepoužívania.

Všestranné použitie

Telesá ventilov systémových armatúr Easytop  sú vyrobené z červeného/kremíkového bronzu (CC499K/CC246E, CuSi4Zn9MnP) podľa DIN 50930 6/DIN EN 1982. Môžu sa tak teda podľa aktuálne platných smerníc používať pre všetky rozvody pitnej vody. Môžu byť tiež integrované do priemyselných systémov, systémov vykurovania a tlakového vzduchu, ako aj do rozvodov dažďovej vody, uzavretých okruhov chladiacej vody a priemyselných plynov. Všetky armatúry Easytop sú certifikované nemeckou Asociáciou pre plyn a vodu (Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.), známou pod skratkou DVGW, ktorá už viac ako 150 rokov zaručuje vysokú kvalitu technických štandardov pre bezpečné a spoľahlivé dodávky vody a plynu. Ventily Easytop možno priamo kombinovať a napojovať na osvedčené lisovacie spojovacie systémy Profipress, Sanpress, Sanpress Inox, ako aj na závitové spoje G a Rp alebo príruby. Maximálny prevádzkový tlak v inštalácii je 1,6 MPa (PN 16) a prevádzková teplota do 110 °C.

Dlhodobú funkčnosť ventilov so šikmým sedlom zabezpečuje tanierové tesnenie uložené v drážke, ktorá ho chráni pred poškodením vplyvom pôsobenia mechanickej sily. (foto: Viega)

Dlhodobá spoľahlivosť guľových kohútov Easytop

Dokonca aj vrchné časti upútajú pozornosť svojimi ergonomickými tvarmi, avšak rozhodujúce procesy sa odohrávajú vo vnútri telesa armatúry. Jednotka tanierového ventilu je celá vyrobená z ušľachtilej ocele s navulkanizovaným tesnením. Podľa princípu bočných síl je pri zatvorenom ventile toto tesnenie presne umiestnené na sedle ventilu, ktoré je tiež vyrobené z ušľachtilej ocele. Okraj taniera ventilu slúži ako kovový doraz a zabraňuje zbytočnému a nadmernému namáhaniu tesnenia. Všetky ventily sú bezúdržbové, nevykazujú mŕtve priestory a tesnia aj v spätnom smere.

Trojdielne guľové kohúty Megapress sa používajú najmä v priemyselných aplikáciách. Vynikajú jednoduchou a rýchlou inštaláciou a údržbou. (foto: Viega)

Model 2275CO disponuje izolačným puzdrom na ovládaní. Puzdro umožňuje dokonalé spojenie s izoláciou potrubia a zabraňuje tvorbe kondenzátu. (foto: Viega)

Ovládanie

Ergonomické ovládacie rukoväte a kolieska majú vymeniteľné označenie médií a indikátor smeru otáčania, prípadne polohy otvorené/zatvorené. V závislosti od aktuálneho usporiadania na stavbe je možné zvoliť ovládaciu páčku v tvare písmena T alebo L, aby bolo možné ventil umiestniť naozaj kdekoľvek. Do ovládacej páčky je možné namontovať teplomer, a to kedykoľvek dodatočne bez toho, aby sa narušila inštalácia. Samozrejmosťou je spätná klapka, ktorá zabraňuje spätnému tlaku, resp. prietoku v potrubí, rovnako ako bezpečnostná poistka SC-Contur, ktorá umožňuje okamžitú detekciu netesného spoja pri tlakovej skúške potrubia. Zalisované rúrové spoje sú trvalo tesné a po zalisovaní okamžite plne zaťažiteľné.

Termostaticky riadené regulačné cirkulačné ventily Easytop môžu automaticky regulovať prietok vody a zabezpečiť vyváženú, konštantnú teplotu v inštalácii. (foto: Viega)

Vďaka odberovým ventilom je odber vzoriek pitnej vody doslova v laboratórnej kvalite. Teleso ventilu a odtoková rúrka sú nastaviteľné v rozsahu 360° a ventil možno montovať v polohách po 45°, takže odber vzoriek sa dá vykonať aj z veľmi neprístupného miesta. Možno tepelne a chemicky dezinfikovať. (foto: Viega)

Bohatý sortiment ventilov a kohútov Easytop

Portfólio systémových armatúr zahŕňa ventily so šikmým sedlom (priamoprietočné ventily), ventily KRV (kombinované prietokové ventily so spätnou klapkou), samostatné spätné klapky, vypúšťacie a odberové ventily pre odber vzoriek, ako aj regulačné ventily pre cirkuláciu. Tie zabezpečujú konštantnú teplotu vody v každom odbernom mieste. Sortiment dopĺňajú guľové kohúty, podomietkové ventily a jednotky podomietkových bytových vodomerov. Pokiaľ ide o materiály, zákazníci si môžu vybrať medzi červeným bronzom alebo ušľachtilou oceľou. Veľmi praktické sú aj autofixačné izolačné puzdrá pre každý typ ventilu.