Naša spoločnosť HousePro je profesionálnou firmou, ktorá sa zaoberá čistením organických (riasy, plesne, machy a huby) a atmosférických (prachové častice, smog, sadze) nečistôt z povrchu fasád, striech a dlažieb a samotné nátery (pomocou Airless technológiou). Vyvinuli sme unikátne technológie a pracovné postupy, vďaka ktorým je výsledok našej práce dlhodobý.

1. Dôvody vzniku plesní, rias a lišajníkov na fasádach

Plesne, riasy, machy, lišajníky vznikajú na všetkých fasádnych systémoch. Zelené riasy a čierne plesne sa na fasádach tvoria všade tam, kde sú pre ich rast vhodné klimatické podmienky. Hlavným dôvodom je vlhké prostredie a nedostatok slnečného svetla. Najviac tento problém vzniká na severnej a západnej strane fasády. Veľkou podporou vzniku plesní, rias a machov sú porasty a stromy v blízkosti a tým zabraňujú prirodzenému vyschnutiu fasády. Takýmto negatívnym vplyvom vieme predísť alebo ich úplne minimalizovať vďaka čisteniu a dezinfekcií povrchov. Vďaka tomu bude fasáda vyzerať ako nová, v „zdravom“ stave.

2. Dôvody odstránenia mikroorganizmov z fasády – hygienické a vizuálne

Zo zdravotného hľadiska riasy, plesne a lišajníky spôsobujú alergické ochorenia.  Spóry plesní sa šíria z vonkajšej fasády do obytných častí domov i pri vetraní. Dochádza tiež aj k postupnému znehodnoteniu fasády, kedy lišajník naruší štruktúru fasádneho líca a vznikajú mikropraskliny, ktoré sa postupom času cca 12 až 14 rokov zväčšujú. Riasy a plesne môžu spôsobiť aj stratu farebnosti fasády a poškodia ju do takej miery, že nestačí ju len vyčistiť a je potrebné ju znovu natrieť. To znamená kompletná obnova fasády.

3. Životnosť, údržba fasády a záruka

Vlastníci nemajú dosah na klimatické pomery, ktoré najviac vplývajú na znečistenie fasády, preto by mali dbať na to, aby svojou činnosťou nezasahovali do štruktúry fasády – kondenzát z klímy, montovanie satelitu. Čistenie fasády je nutné vykonať po cca 4 až 6 rokoch. Po vyčistení sa aplikujú fungicídne prostriedky, ktoré zabránia cca 5 rokov novotvorbe plesní, rias a lišajníkov. Farba, ktorá je súčasťou fasádneho systému má životnosť cca 12 až 14 rokov. Jej funkcie sú – chráni fasádu a odpudzuje vodu. Po uplynutí tejto doby farba zvetrá, voda sa nasáva do systému, fasáda vlhne, vytvárajú sa mikropraskliny, pľuzgiere a omietka sa drobí. Je nutné fasádu umyť a natrieť fasádnou farbou s prídavkom fungicídnych prostriedkov. V prípade výberu a aplikácie biocídneho náteru sa v kombinácii s fasádnou farbou zvyšuje záruka až na 14 rokov.

4. Postup čistenia a pôsobnosť

V prvom rade stav fasády je posúdený našim technikom, ktorý  navrhne ďalší postup prác. Čistenie fasády prebieha nízkym tlakom vody (tlak je nastavený podľa výrobcu fasádnych systémov) a teplota vody je použitá podľa aktuálneho stavu fasády. Aplikáciou fungicídneho čistiaceho prostriedku a saponátu zlikvidujeme všetky organické a atmosférické nečistoty. Dôležitým krokom je aplikácia protiplesňovej prevencie a hydrofobizačnej impregnácie, na čo dávame záruku až 5 rokov. Záruka je odstupňovaná podľa veku fasády. Všetky tieto práce vykonávame z vysokozdvižných plošín alebo pomocou horolezeckej techniky a po celom Slovensku bez príplatku za dopravu.