FV - Plast, a.s.

 

V málokteré oblasti stavebnictví se technologický vývoj za posledních 20 let projevil tak výrazně, jako v řešení vytápění budov a konkrétně v rozvodech otopné vody. Klasické materiály, zejména měděné trubky, začaly být ve většině topenářských instalací v rezidenční výstavbě nahrazovány rozvody z PP-R, které v běžných aplikacích s otopnou vodou o teplotě do 60 °C postačují. Samozřejmě, pokud jsou řádně kompenzovány z hlediska teplotní délkové roztažnosti. Vyšší provozní teploty (až do 80 – 90 °C) a výrazné snížení teplotní roztažnosti přinesly potom vícevrtsvé PPR trubky jako například FV PP-RCT FASER se skelnými vlákny nebo FV PP-RCT STABIOXY s hliníkovou vrstvou. Tím by se mohla problematika topení zdát vyřešena z hlediska teploty – ovšem zůstala pracnost vytváření rozvodů systémem rovná trubka + změna směru tvarovkou.

 

Dnes se začínají stále výrazněji v instalacích prosazovat moderní vícevrstvé trubky na bázi polyethylenu, tedy materiály PEX(s EVOH), PEX-AL-PEX, PE-RT/EVOH/PE-RT a PE-RT/AL/PE-RT. Jejich základní výhodou je podstatně vyšší provozní teplota. Například trubky FV MULTIPEX AL lze použít do 110 °C a FV MULTIPERT AL do 95 °C. Další výraznou předností je ohebnost a tvarová stálost.

 

Obr. 1  MULTIPERT Al – vícevrstvá trubka PE-RT/Al/PE-RT

 

Díky tomu lze realizovat i klasické radiátorové vytápění progresivním systémem napájení radiátorů samostatnými topnými okruhy vyvedenými z bytového či poschoďového rozdělovače. Při vhodném uspořádání lze na minimum snížit počet potřebných tvarovek, v zásadě jsou potřeba jen tvarovky pro rozbočení rozvodu a zakončení jednotlivých větví u radiátorů. Tím se také významně eliminuje příspěvek tlakové ztráty způsobený změnami směru tvarovkami. Jediná nevýhoda dosud používaných mosazných lisovacích tvarovek byla jejich vyšší cena, což z nich činilo poměrně významnou položku v nákladech na realizaci rozvodu. Proto se hledalo ekonomičtější řešení. Přišlo v podobně revolučních tvarovek na bázi jednoho z nejperspektivnějších plastů – materiálu PPSU.

 

PPSU (někdy také PPSF) neboli polyfenylsulfon patří do rodiny sulfonových polymerů. Jde o tvarovatelný a dobře zpracovatelný amorfní termoplast. PPSU odolává velmi vysokým teplotám, a to až do 180 °C (deformační teplota je až 207 °C), tlaku v tahu do 55 MPa a v ohybu do 110 MPa a je rezistetní vůči většině chemických látek včetně slabých kyselin. Často se používá v 3D tiskových aplikacích jako materiál pro vytváření prototypů a kusové výroby dílů v automobilovém a leteckém průmyslu. Kromě teplotní a tvarové stability má řadu dalších pozitivních vlastností, jako např. odolnost vůči rozpouštědlům, vynikající odolnost proti hydrolýze, vysokou tuhost v širokém rozmezí teplot, velmi vysokou rázovou pevnost, stabilitu rozměrů, velmi dobrou odolnost vůči gama záření a dobré elektroizolační vlastnosti. PPSU je zcela bez zápachu. Snese prakticky neomezený počet sterilizačních cyklů přehřátou párou, proto se nabízí jeho použití i v potravinářském průmyslu i medicíně.

 

Obr. 2  Molekulární struktura polyfenylsulfonu PPSU

 

Tvarovky FV P-PRESS z materiálu PPSU nabízejí skutečnou spolehlivost v topenářských aplikacích při všech provozních teplotách. Jejich technické parametry prakticky vylučují, že by rozvod mohl selhat díky tvarovce, samozřejmě pokud je spoj lisováním proveden v souladu s předepsaným postupem a odpovídajícími nástroji.

 

Obr. 3 FV P-PRESS koleno 90°

 

Technické parametry tvarovek FV P-PRESS:

  • Provozní teplota: od -60 °C do 150 °C
  • Maximální krátkodobá provozní teplota: 200 °C
  • Pevnost v tahu 76 MPa
  • Pevnost v tlaku: 35 MPa
  • Tvrdost dle stupnice Rockwell: M80

 

Obr. 4  Příklad rozvodu topení v bytové jednotce

 

Na Obr. 4 je uveden příklad progresivního řešení vytápění. Otopná voda je přivedena do centrálního rozdělovače, který může být tvořen standardním mosazným FV THERM rozdělovačem s průtokoměry a uzavíráním každé větvě nebo v jednoduché variantě vícecestnými FV P-PRESS rozdělovači. Jednoduchá varianta samozřejmě předpokládá instalaci uzavíracích kohoutů na přívodu otopné vody do bytové jednotky nebo před rozdělovačem. Z rozdělovače vychází topné okruhy, přímo vedoucí k radiátorům v jednotlivých místnostech. V případě více radiátorů v jedné místnosti lze okruh jednoduše rozdělit FV P-PRESS T-kusy nebo rozdělovači (obr. 5). Radiátory lze připojit FV P-PRESS přechodkami (obr. 6). V případě vyšších estetických nároků lze samozřejmě použít mosazné lisovací tvarovky FV M-PRESS – chromovaná připojovací kolena k radiátorům.

 

Obr. 5  FV P-PRESS rozdělovač 6-cestný

 

Obr. 6  FV P-PRESS přechodka s převlečnou maticí