Kontakt
Kozovazská 1049/3, Čelákovice, 25088


O firme

Česká společnost FV – Plast a.s. vyrábí plastové trubky, tvarovky a armatury pro svařované a lisované rozvody vody a topení z materiálů PPR, PP-RCT, PE-RT, PE-Xa a HDPE RC. Dále se specializuje na vývoj a výrobu systémů pro primární okruhy tepelných čerpadel země/voda a systémů pro podlahové, stěnové a stropní vytápění a chlazení.

V rámci strategie vývoje a výroby systémů pro hospodaření s teplem uvnitř budov FV – Plast nově nabízí plošný chladicí a topný systém FV KLIMA. Jedná se o nejnovější generaci děleného systému s flexibilními hliníkovými registry, chlazenými 8 mm polybutenovou trubičkou, který je použitelný jak v kombinaci se sádrokartonovými stropy či stěnami, tak i s akustickými stropními panely. Firma nabízí nejen samotné části systému, ale i návrhy a projekty, včetně technického poradenství při montáži.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Czech company FV – Plast, a.s. produces pipes, fittings and valves for pressure distribution of hot and cold tap water, heating and air from materials PPR, PP-RCT, PE-RT, PE-Xa and HDPE RC. Also specializes in the development and manufacture of systems for geothermic and heat pumps and underfloor, wall and ceiling heating or cooling.

Within the strategy of developing and manufacturing heat management systems inside buildings FV – Plast represents to the professional public the surface cooling and heating system FV KLIMA. It is the unique system of flexible aluminum registers, cooled by an 8 mm polybutylene pipe, which can be used in combination with plasterboard panel ceilings or walls as well as with acoustic ceiling panels.

The company offers not only the parts of the system but also designs and projects, including technical advice on assembly.