NIBE ENERGY SYSTEMS

V návaznosti na aktuální dění ve světě se může zdát, že velkorysé cíle Green Dealu jsou minulostí, avšak snaha o dekarbonizaci v oblasti vytápění rezidenčních budov stále trvá a je čím dál více aktuální.

K dosažení zmíněné dekarbonizace do roku 2050 je dle studií zapotřebí masivní zvýšení instalace tepelných čerpadel, jejichž podíl by měl do roku 2050 výrazně stoupnout.

Ukončení podpory instalací plynových kotlů a navýšení podpory na výměnu zdrojů na tuhá paliva v programu kotlíkových dotací na 180 000 Kč jde čím dál více naproti tomu, aby se tyto prognózy začaly plnit. Velká část škodlivých emisí v ovzduší pochází z fosilních energetických zdrojů, které využíváme např. pro vytápění a ohřev vody. Měli bychom je proto nahradit obnovitelnými zdroji, které jsou mnohem šetrnější k přírodě.

NIBE se již 70 let věnuje vývoji tepelných čerpadel, která patří mezi ekologické zdroje vytápění,  získávající teplo z obnovitelných zdrojů energie. Tepelná čerpadla NIBE podléhají neustálému technologickému vývoji s důrazem na maximální kvalitu produktu a pohodlí koncového uživatele.  Zároveň vyvíjí produkty s minimálním dopadem na životní prostředí během celého výrobního cyklu.

Důkazem neustálého pokroku je nové tepelné čerpadlo systému vzduch-voda NIBE S2125, jakožto součást chytrých čerpadel řady „S“. NIBE S2125 představuje technologicky vyspělejší verzi čerpadla F2120, které je jednoznačně nejprodávanější jednotkou v portfoliu vzduchových čerpadel NIBE.

Nové NIBE S2125

Tepelné čerpadlo je zatím dostupné ve verzích 8 a 12 kW a v budoucnu bude doplněno o další výkonové varianty. Jako vždy je kladen hlavní důraz na účinnost a vysoké SCOP je tak samozřejmostí: obě varianty dosahují hodnoty 5,0 v průměrném podnebí při výstupní teplotě 35 °C.

Zcela zásadní novinkou je maximální výstupní teplota, která se zvýšila z již tak vysokých 65 °C na hodnotu 75 °C. To je zásadní především při ohřevu vody, kdy není potřeba záložního zdroje ani při venkovních teplotách pod nulou. Při -5 °C je totiž stále zajištěna teplota přes 70 °C a při minimální teplotě -25 °C zajišťuje stále skvělých 65 °C. To ocení nejen provozovatelé starých otopných soustav s vysokým teplotním spádem, ale rovněž provozovatelé systému teplovzdušného vytápění či fancoilů.

Dále byl kladen vysoký důraz na hluk. Již předchozí jednotka F2120 dosahovala vynikajících hlukových parametrů a patřila k nejtišším na trhu. Nová S2125 však tyto parametry posunula na ještě vyšší úroveň a tepelné čerpadlo disponuje pouze 38 dB(A) hladiny akustického tlaku ve 2 m[1]. Pro možnost dokonalého návrhu je k dispozici velmi detailní přehled hodnot akustického tlaku a výkonu v maximálním a útlumovém režimu. Pro oba režimy je navíc znázorněn kompletní průběh výkonu v celém rozsahu, což ocení především projektanti.

Vzhledem k tomu, že se stále častěji objevují požadavky na chlazení, disponuje jednotka kromě vynikajících parametrů v režimu vytápění také překvapivě vysokým výkonem v režimu chlazení. Při venkovní teplotě 30 °C a výstupní teplotě 7 °C je chladicí výkon 7 kW a při 18 °C dokonce 9,2 kW.

Obě varianty jsou k dispozici jak s jednofázovým, tak třífázovým napájením. Především třífázové varianty se skvěle hodí k systémům s fotovoltaickou elektrárnou, neboť umožňují rovnoměrné využití vyrobené elektřiny a lze tak dosáhnout ještě lepších úspor a nižších přetoků do sítě.

V NIBE klademe dlouhodobě důraz na ochranu klimatu a naším mottem je, aby veškeré produkty pracovaly v souladu přírodou. Do takového konceptu samozřejmě zapadá postupný přechod na ekologicky šetrnější chladiva. Tepelné čerpadlo S2125 tak disponuje přírodním chladivem R290. Další informace o nové jednotce S2125 jsou k dispozici na webových stránkach.

[1] Při nominálním zatížení podle normy EN 12 102