Združenie EPS SR

Nová technológia PolyStyreneLoop získala prestížne ocenenie Blue Tulip Award 2020 v kategórii „Klíma“. Cenu dostala za svoj inovatívny prístup k nakladaniu s EPS odpadom z demolácií starších budov.

„Z víťazstva technológie PolyStyreneLoop sa veľmi tešíme. Už k dobre zabehnutému systému recyklovania obalov z EPS a odrezkov zo stavebníctva sa totiž našlo efektívne riešenie aj na recykláciu EPS odpadu z demolácií starších  budov, ktorý obsahuje retardér horenia HBCD,“ hovorí Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR, ktoré sa v novembri 2019 stalo členom družstva PolyStyreneLoop.

Recyklácia polystyrénu z demolácií budov

Technológia PolyStyreneLoop si vybojovala prvenstvo v kategórii „Klíma“ v silnej konkurencii. Jej inovatívnosť spočíva v tom, že umožňuje zo starších demolačných materiálov získať späť  polystyrén a dokonca aj bróm z pôvodného retardéru horenia. PolyStyreneLoop je príkladom obehového hospodárstva v akcii. Uzatvára slučku využitia polystyrénu a brómu. „Polystyrén možno následne použiť v nových stavebných výrobkoch a bróm v nových moderných retardéroch horenia. Ide o efektívny recyklačný systém, ktorý umožňuje dať polystyrénu nový život,“ dopĺňa M. Strapková. Expandovaný polystyrén patrí k 100 %  recyklovateľným materiálom. Dá sa recyklovať chemicky aj mechanicky, a to až 20-krát bez výraznej straty fyzikálnych vlastností.

S cieľom lepšej ochrany životného prostredia začala spoločnosť PolyStyreneLoop v Terneuzene v Holandsku stavať nový demonštračný závod na recykláciu stavebného odpadu z EPS s obsahom HBCD.  V prevádzke by mal byť v prvom štvrťroku 2021.

Ocenenie najlepších inovácií

Ocenenie Blue Tulip Award predstavuje jedinečnú platformu pre inovatívne koncepty. Ceny sa odovzdávajú v 8 kategóriách a sú určené začínajúcim spoločnostiam, ktoré na trh prinášajú zaujímavé inovácie a startupy s cieľom prispieť k lepšej budúcnosti ďalších generácií. Tento rok sa do programu prihlásilo viac ako 700 inovatívnych nápadov. Do finále postúpilo desať najlepších konceptov z každej kategórie, z ktorých odborníci z jednotlivých oblastí vybrali víťazov.