V jeden víkend sa stretli absolventi kurzov Manažér správy budov v Liptovskom Jáne. Bolo to prvé stretnutie absolventov s cieľom zoznámiť sa a oboznámiť sa o spôsobe prihlásenia do zoznamu správcov na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

V priestoroch hotela Ďumbier v Liptovskom Jáne sa dňa 7. októbra 2017 konalo pracovné stretnutie absolventov kurzov Manažér správy budov. Na toto stretnutie boli pozvaní všetci účastníci kurzov, ktoré sa konali v zmysle zákona 246/2015 o správcoch bytových domov. Kurzy sa konali v priebehu rokov 2014 až 2017 v Jasnej, v Liptovskom Jáne, Nitre a v Košiciach. Jednotliví absolventi sa počas kurzov spoznali, navzájom si pomáhajú. Minulý rok sa stretli na konferencii Správa budov 2017. Niektorí absolventi navrhovali, aby sme zorganizovali stretnutie všetkých absolventov kurzov, aby mali možnosť bližšie sa navzájom spoznať.

Tak sme oslovili všetkých absolventov s pozvánkou a programom pracovného stretnutia. Stretnutie sa konalo v sobotu a tak sa niektorí účastníci ospravedlnili a navrhovali, ak budeme organizovať najbližšie stretnutie, aby sa konalo v priebehu týždňa, najlepšie v piatok. Nakoniec nás nebolo veľa. Ale sme radi, že tí ktorí prišli si našli čas aj cez víkend. Niektorí prišli už v piatok poobede a odchádzali až v nedeľu, niektorí len na otočku. Nie­ktorí prišli aj s rodinou na celý víkend.

Pracovné stretnutie sa začalo poobede. Účastníkov privítal Mgr. Eugen Kurimský. Aktuálne informácie o problematike zápisov do zoznamu správcov poskytol Ing. Miloš Hajdin, riaditeľ odboru koncepcie bývania a mestského rozvoja, sekcie bytovej politiky Ministerstva dopravy a výstavby SR. Po jeho prednáške sa rozprúdila živá diskusia. Prítomní dostali odpovede na otázky, ktoré ich trápili pri zápise do zoznamu správcov. Taktiež diskutovali o niektorých zmenách, ktoré by sa mohli dostať do novely zákona 246/2015 Z. z. Ďalším bodom programu bola prednáška o skúsenostiach počas 10 rokov s kurzom Manažér správy budov a čo priniesli kurzy absolventom.

Plánovaná diskusia k problémom správy bytových domov sa konala až vo večerných hodinách. Pri najbližšom stretnutí plánujeme riadenú panelovú diskusiu.

Po pracovnom programe účastníci využili pekné počasie na prechádzky po okolí a dolinou Liptovského Jána. Niektorí využili wellnes či bazén v blízkom hoteli. Po večeri prítomní absolventi sa usadili v spoločenských priestoroch hotela Ďumbier. Všetci sa navzájom predstavili a svorne debatovali do neskorých večerných hodín, a niektorí si aj zahrali biliard. Na druhý deň po raňajkách sa rozlúčili s konštatovaním, že všetci, ktorí neprišli môžu ľutovať.

Najviac absolventov prišlo z kurzov „bobríkov“ a „kotolníkov“. Veríme, že väčšia účasť bude na budúci rok. Takéto pracovné stretnutie s programom by sme chceli zorganizovať v septembri 2018. Či to bude len jeden alebo dva dni spojené so športovým programom účastníkov, nechávame na diskusiu.

Najbližšia možnosť stretnutia absolventov kurzov Manažér správy budov bude na konferencii Správa budov 2018, ktorá sa bude konať v dňoch 4. až 6. apríla 2018. Konferenciu organizuje ako každý rok Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností. Tento krát sa vybrali lukratívne priestory hotela Galeria ­THERMAL Bešeňová. Bližšie informácie budú priebežne v časopise Správca bytových domov a pozvánku dostane každý absolvent kurzu koncom roka.