4heat s.r.o.

Nový rok 2021 prináša účinnosti nového EcoDesign (ErP2021), presnejšie nariadenie komisie (EÚ) 2016/2281, ktoré významne rieši ekológiu a spotrebu energií. Zásadnými sa stávajú hodnoty emisií oxidu dusíka (NOx) a sezónna účinnosť.

EMISIE OXIDOV DUSÍKA NOX

Plynové ohrievače vzduchu, tzn. ohrievač na plynné palivo s uzavretou spaľovacou komorou, nesmie po novom prekročiť hodnotu 70 mg · kWh-1 emisií oxidu dusíka. Kombinácia kontroly oxidu dusíka a zavedenie sezónnej účinnosti je, okrem iných dôvodov, reakciou na niektorých „garážových“ výrobcov, ktorí dosahujú úžasnej priamej úmernosti za cenu vysokých NOx, ppm a veľkej spotrebe plynu. Toto celé je certifikované v inej krajine, než je výroba.

SEZÓNNA ÚČINNOSŤ

V segmente technického zariadenia budov a teplovzdušného vykurovania plynovými ohrievačmi vzduchu sa jedná o relatívne nový pojem. Odborníci tento termín v posledných rokoch často diskutovali na rôznych odborných fórach. „Obyčajná“ účinnosť sa rozumie ako pomer medzi príkonom a výkonom pri maximálnom výkone ohrievača. U sezónnej energetickej účinnosti ideme ešte ďalej. Zjednodušene môžeme povedať, že meria skutočnú energetickú účinnosť zariadenia pre vykurovanie po celý rok – je tak zahrnutá každodenná prevádzka, kolísanie výkonu (napr. vplyvom teplôt) či doby pohotovosti. Vyjadrenie je opäť v percentách. Ak by sme sa chceli držať definície, tak:

„…pomer medzi referenčnej ročnej potreby tepla pre vykurovanie, ktorá sa vzťahuje k vykurovaciemu období a ktorú pokrýva ohrievač vzduchu, a ročnou spotrebou energie na vykurovanie, v príslušných prípadoch opravený o koeficienty zohľadňujúce regulátor teploty a spotrebu elektrickej energie čerpadla (čerpadiel) podzemnej vody…“

Konečnému zákazníkovi a majiteľovi haly sa týmto do rúk dostáva relevantnejší ukazovateľ pre porovnávanie jednotlivých plynových ohrievačov vzduchu pre vykurovanie hál.

VŽDY PRIPRAVENÝ!

To je nielen heslo skautingu, ale aj ľudí vo 4heat. Preto už s dostatočným predstihom s renomovaným a tradičným výrobcom plynových ohrievačov vzduchu, firmou Apen Group, vyvinuli teplovzdušný agregát, ktorý hravo spĺňa aktuálne platné normy a nové nariadenie o EcoDesign 2021. Kondenzačné jednotky spĺňali prísnejšie parametre už skôr a s obrovským predstihom – napr. zariadenie Aermax Kondensa plní všetko od roku 2015. Avšak na jeseň 2020 bola predstavená nová jednotka, ktorá nie je kondenzačná, ale pritom s plne modulovaným výkonom – Aermax Rapid PRO.

AERMAX RAPID PRO

 • nekondenzačný plynový ohrievač vzduchu
 • výhodné teplovzdušné vykurovacie teleso pre haly
 • plynulá modulácia výkonu
 • spaľovací okruh len z vysoko kvalitného materiálu – INOX AISI 441
 • spaľovacia komora s profilovaným výmenníkom
 • roboticky presné zvary
 • ďalšie výhody a prínosy na stránke produktu Aermax Rapid PRO

AERMAX KONDENSA

 • kondenzačný plynový ohrievač vzduchu
 • technologická špička
 • spaľovací okruh len z vysoko kvalitného materiálu – INOX AISI 441
 • spaľovacia komora s profilovaným výmenníkom
 • roboticky presné zvary
 • ďalšie výhody a prínosy na stránke produktu Aermax Kondesa

Chcete nezáväznú schôdzku pre zistenie podmienok pre vašu montážnu firmu? Píšte na jiri.nemec@4heat.sk alebo volajte na 903 786 400.