Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

 

O sporenie v systéme stavebného sporenia je tento rok väčší záujem ako vlani. Prvá stavebná sporiteľňa uzatvorila v prvých troch mesiacoch o takmer 10 percent viac nových zmlúv o stavebnom sporení ako v roku 2018.

Najúspešnejším mesiacom v tomto roku je zatiaľ február. O novú zmluvu o stavebnom sporení v PSS prejavilo záujem až 11 123 klientov, čo je oproti vlaňajšiemu februáru 14-percentný nárast. V januári počet zmlúv stúpol oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 9 percent a v marci o 11 percent.

Ešte vyšší nárast možno sledovať v objeme cieľových súm novouzatvorených zmlúv. Kým za prvé tri mesiace vlaňajška to bolo 499,37 mil. eur, tento rok až 611,88 mil. eur. V tomto prípade ide o nárast takmer 23 percent.

 

 

Darí sa aj detskému stavebnému sporeniu. Po legislatívnych zmenách zostalo sporenie JUNIOR EXTRA bez výraznejších úprav. V tomto sporení sa neskúma príjem klienta. Za prvý kvartál tohto roka uzatvorila PSS 3 038 nových detských zmlúv. Vlani za rovnaké obdobie to bolo 2 933 zmlúv, čo predstavuje nárast o takmer 4 percentá.

Výkonnosti sporiaceho produktu neublížili ani zmeny v stavebnom sporení, ktoré platia od začiatku tohto roka. Naopak, klienti si uvedomujú potrebu prípravy financií na budúce riešenie svojej bytovej otázky. Výhodnosti sporenia v PSS nahráva aj fakt, že sporenie je teraz obohatené o úrokový bonus – v prvom roku sporenia vo výške až 7,5 percenta, v druhom roku 4 percentá a v treťom 1 percento.

Znamená to, že počas prvých troch kalendárnych rokov dohodnutej doby sporenia, môže výška úrokového bonusu predstavovať spolu až 351 eur. A rovnako netreba zabudnúť ani na štátnu prémiu. Ak na ňu klient má nárok, na jeho účet stavebného sporenia mu môže pribudnúť ďalších až 70 eur.

 

Kontakt pre médiá:
PhDr. Radovan Slobodník
vedúci odboru komunikácie
mobil: 0915 777 319
mail: komunikacie@pss.sk, rslobodnik@pss.sk