Združenie EPS SR

Všetci, ktorí sa tento rok rozhodnú stavať,  si musia dať pozor na to, aby mali postavený dom s takmer nulovou potrebou energie. Podľa nových nariadení musia byť už totiž domy zaradené do energetickej triedy A0.

„Výstavba budov s takmer nulovou potrebou  energie a významná obnova existujúcich budov predstavuje riešenie, ako dosiahnuť výrazné zníženie spotreby energie v budovách, ktoré majú až 40-percentný podiel na celkovej spotrebe energie v EÚ,“ vysvetľuje Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR.

Pre A0 domy je kľúčový návrh projektanta

Od 1. januára 2021 by sa mali stavať domy s vysokou energetickou hospodárnosťou. To znamená také, v ktorých takmer nulové alebo veľmi malé množstvo energie potrebné na ich užívanie sa dosiahne efektívnou tepelnou ochranou a vo vysokej miere energiou získanou z obnoviteľných zdrojov nachádzajúcich sa v dome alebo v jeho blízkosti. Pre takéto domy je kľúčové, aby mali vhodný tvar a boli zasadené do okolitého prostredia s ohľadom na svetové strany, nadmorskú výšku či podnebie. Pri ich stavbe tak zohrávajú dôležitú úlohu architekti a projektanti. Ich úlohou je navrhnúť vhodné okná, ideálne s trojsklom, ale aj efektívny spôsob vykurovania a vetrania, aby bolo možné dosiahnuť čo najvyššie energetické, ekologické a ekonomické úspory.

Zateplenie stavby má viac benefitov

Rodinný dom si človek nestavia na pár rokov, ale na desaťročia. A k tomu je nevyhnutné prispôsobiť aj zatepľovací materiál. Zateplenie má viacero benefitov, a to nielen zníženie tepelných únikov, ale aj vyššiu požiarnu bezpečnosť, lepšie akustické vlastnosti či predĺženie životnosti stavby. Má pozitívny vplyv aj na statiku domu a navyše znižuje emisie skleníkových plynov. Skúsený projektant vypracuje tepelnotechnický výpočet a na základe neho odporučí najvhodnejší tepelnoizolačný materiál i jeho správnu hrúbku. Expandovaný polystyrén sa osvedčil ako kvalitný a štandardne spracovateľný izolačný materiál pre všetky druhy tepelných izolácií a vo forme tvaroviek aj ako konštrukčný materiál strateného debnenia pre výstavbu rodinných domov. Takmer 52 % polystyrénu sa používa vo vonkajšom tepelnoizolačnom systéme na tepelnú izoláciu fasád nových alebo významne obnovovaných budov. „Pri konštrukcii  domov v energetickom štandarde A0  je nákladovo optimálna hrúbka tepelnej izolácie z bieleho polystyrénu cca 25 cm. Tým sa zlepšia tepelnoizolačné parametre budovy a dosiahnu sa maximálne úspory energie,“ dopĺňa Marta Strapková.

Prečo zvoliť polystyrén?

Polystyrén ako zatepľovací materiál má výborné tepelnoizolačné vlastnosti. Je ľahký, takže nezaťažuje fasádu a jeho nižšia hmotnosť je tiež veľkou výhodou pri aplikácii a manipulácii s týmto materiálom. Zateplenie stavby tak trvá kratšie. Napriek nižšej hmotnosti, polystyrén obstojí aj v náročných klimatických podmienkach. Je odolný proti silnému vetru i dažďu. Dobré mechanické vlastnosti EPS zaručujú odolnosť materiálu proti vonkajším tlakom a nárazom. Polystyrén odoláva vode  a  na rozdiel od iných tepelnoizolačných materiálov nemá na jeho tepelnoizolačné vlastnosti vplyv vlhkosť. Navyše ide o zdravotne bezpečný materiál, ktorý podporuje príjemnú mikroklímu v interiéri. Stabilizovaním teplotných výkyvov zabezpečí tepelnú pohodu a zaručí aj akustickú izoláciu.

So sivým polystyrénom ešte vyššie úspory

Okrem bieleho polystyrénu môžete na zateplenie domu s takmer nulovou potrebou energie použiť aj sivý polystyrén, ktorý obsahuje grafitové častice. „Expandovaný polystyrén si svoje vynikajúce tepelnoizolačné a mechanické vlastnosti  zachováva počas celej životnosti. Ak biely polystyrén nahradíte sivým s rovnakou hrúbkou, získate dodatočnú úsporu energie vo výške cca 20 %, ako pri použití bieleho polystyrénu,“ vysvetľuje M. Strapková. Pri úspore hrúbky tepelnej izolácie  ušetríte nielen na jej objeme, ale aj na pomocných materiáloch, ako sú kratšie kotevné prvky, užšie klampiarske prvky či zakladacie lišty. V prípade sivého polystyrénu však treba dodržať správny postup jeho aplikácie. Na fasádu sa musí inštalovať vtedy, keď na ňu nesvieti priame slnko, pretože by došlo k zahrievaniu týchto dosiek. Z toho dôvodu je počas aplikácie vhodné zavesiť pred lešenie zakrývaciu sieť. Počas aplikácie je vhodné zavesiť pred lešenie zakrývaciu sieť. Ochrana sivých tepelnoizolačných dosiek pred slnečným žiarením je nevyhnutná aj v prípade ich prevážania a skladovania. Ak sa táto zásada nedodrží, môžu vzniknúť deformácie a medzi doskami aj dilatačné medzery. Na lepenie sivého polystyrénu sa odporúča používať iba lepidlá schválené výrobcom tepelnoizolačného systému na tento typ  EPS dosiek. Menej kvalitné tmely totiž nemusia mať potrebnú priľnavosť. Inštalácia zatepľovania so sivým polystyrénom je jednoduchá, nie sú k tomu potrebné žiadne špeciálne ochranné pomôcky či nástroje.