Téma bývania a hlavne nájomného bývania sa v ostatnom čase objavuje v médiách častejšie ako teplé rožky u pekára. Veľakrát zaznievajú argumenty, že sa nájomné byty nestavajú vôbec. Osobne sa často zúčastňujem rôznych podujatí vyplývajúcich z charakteru mojej práce a aj osobne sú takéto názory často prezentované.

Rád by som preto vysvetlil niektoré pojmy a objasnil, ako to vlastne s bytovou výstavbou po roku 2000 na Slovensku vyzerá. Či sa teda stavajú aj nájomné byty a ak áno, kde. Zároveň chcem poukázať na rozličné chápanie slova „byt“ a z neho vyplývajúcich vysvetlení počtu dokončovaných bytov za obdobie ostatných 20 rokov.

Tieto, ale verím, že aj ďalšie informácie nájdete na mojom blogu na tejto adrese:

https://hajdin.blog.sme.sk/c/530448/stavaju-sa-najomne-byty-alebo-nie.html

Ing. Miloš Hajdin, odbor koncepcie bývania a mestského rozvoja, MDV SR