Xella Slovensko, s. r. o.

1

Všeobecné opatrenia s cieľom zabrániť rozšíreniu vírusovej pandémie Covid-19,  spoločnosť Xella Slovensko, výrobca stavebného materiálu  značiek Ytong, Silka a Multipor, prijala naprieč celou firemnou  štruktúrou. Objem výroby tieto opatrenia nijako nezasiahla. Dodávky materiálu a tiež všetky služby ako technické poradenstvo, výpočty materiálov či zakladanie rohov poskytujú v plnom rozsahu.

3

Výroby sa tieto zmeny nijako nedotkli a prebieha v plnom rozsahu, len za sprísnených hygienických podmienok.  „Nezmenila sa ani dostupnosť poskytovaných služieb. Vďaka technologickému zázemiu spoločnosti sú technickí poradcovia a ďalší odborníci schopní flexibilne reagovať na potreby zákazníkov. Spracovávajú ďalej kalkulácie, podporujú svojich zákazníkov v ich individuálnych aj developerských projektoch, “ uvádza  k udalostiam  konateľ spoločnosti Peter Markovič.

2

Hlavnou snahou je samozrejme ochrániť  ľudské zdravie a  dbať o najvyššie  možné  bezpečnostné opatrenia. Preto od prvých prípadov vírusu na našom území bolo pre  všetkých zamestnancov a vo všetkých budovách a závodoch zavedené povinné dodržiavanie najprísnejších hygienických zásad. Tie sa od počiatku týkajú aj dopravcov. Samozrejmosťou je teda dodržiavanie zodpovedného odstupu na odporúčanú vzdialenosť, nosenie rúšok a vyhýbanie sa kontaktu, vrátane podania  ruky. Spoločnosť tiež ihneď po vypuknutí karanténnych opatrení vydala zákaz pracovných ciest do rizikových oblastí a národné pracovné stretnutia obmedzila na nevyhnutne potrebné, a to už pred zavedením tejto zákonnej povinnosti.

4

Výroby sa tieto zmeny nijako nedotkli a prebieha v plnom rozsahu, len za sprísnených hygienických podmienok.  „Nezmenila sa ani dostupnosť poskytovaných služieb. Vďaka technologickému zázemiu spoločnosti sú technickí poradcovia a ďalší odborníci schopní flexibilne reagovať na potreby zákazníkov. Spracovávajú ďalej kalkulácie, podporujú svojich zákazníkov v ich individuálnych aj developerských projektoch, “ uvádza  k udalostiam  konateľ spoločnosti Peter Markovič.

5

Kvôli pandémii  bolo tiež odložené medzinárodné stretnutie poroty vysokoškolskej  súťaže Xella, ktoré sa malo konať 24. a 25. marca v Bratislave. Vzhľadom k tomu, že pri stretnutí poroty je zásadná osobná  prítomnosť porotcov a ich vzájomná diskusia, bolo vyhlásenie výsledkov odložené zatiaľ bez udania termínu.