Autor fotografie: Maňo Štrauch

Xella Slovensko, s. r. o.

Ekonomický týždenník TREND v 22. ročníku súťaže udelil výročné ceny za mimoriadne podnikateľské výsledky v kategórii Firma roka, Banka roka a Poisťovňa roka podľa ekonomických ukazovateľov. Odovzdávania cien, ktoré sa konalo 5. novembra 2019 v budove Slovenskej filharmónie, sa ako zástupca jednej z nominovaných spoločnosti zúčastnil Ing. Peter Markovič, generálny riaditeľ Xella CZ a Xella Slovensko.

V najprestížnejšej kategórii Firma roka sa naša spoločnosť Xella Slovensko, spol. s.r.o. umiestnila na skvelom treťom mieste. O ocenených rozhodujú dosiahnuté výsledky hospodárenia a hodnotiaci model, ktorý ich porovnáva. O víťazoch nerozhoduje ani anketa ani komisia, týždenník Trend oceňuje spoločnosti, ktoré posilnili svoje postavenie na trhu a zároveň zvýšili alebo udržali vysokú prevádzkovú výkonnosť či ziskovosť. Hoci sa ceny spájajú s aktuálnym rokom, aktuálne výsledky vôbec nezohľadňujú, pretože ešte nie sú známe. Rozhodujúce sú výsledky za predchádzajúci rok a pri niektorých ukazovateľoch 3 roky. „Vlani vo výrobe závodu Xella Slovensko v Zemianskych Kostoľanoch pracovalo vyše sto ľudí na štyri smeny a sotva stíhali zabezpečiť vysoký dopyt po materiáloch z produkcie závodu. V posledných troch rokoch tržby spoločnosti rástli dvojciferným tempom na aktuálnych takmer 30 miliónov eur,“ uviedol k hodnoteným kritériám vo vzťahu ku Xella Slovensko týždenník Trend.

Okrem ekonomiky však bol týždenníkom pozitívne hodnotený tiež celkový prístup k inováciám a spoločensky prospešnej činnosti. „Úspešný príbeh podniku Xella Slovensko vidieť aj na investíciách – vlani firma naliala do rozvoja výroby a inovácií vyše pol milióna eur. Aktívna je v oblasti zodpovedného podnikania – už takmer štvrť storočia je známa v odborných kruhoch podporou vysokoškolákov cez architektonické súťaže, webináre či granty. Podobným spôsobom sa podieľa aj na vzdelávaní stredoškolákov a učňov, hľadajúcich uplatnenie v odbore murár,“ napísal týždenník Trend k úspechu spoločnosti.

Generálny riaditeľ Ing. Peter Markovič pri príležitosti dosiahnutia tohto umiestnenia ocenil najmä tímovú prácu a atmosféru podniku. „Ďakujem všetkým kolegom naprieč celou štruktúrou firmy, ktorí nám pomáhajú dosahovať tieto merateľné a vyčísliteľné úspechy. Verím, že im to stabilitou na trhu a zodpovednosťou v našom prístupe k nim dokážeme oplatiť“.