ista Slovakia, s. r. o.

Dňa 30.5. 2024 uskutočnilo Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností online seminár, ktorí naši správcovia poznajú pod názvom „Čo zaujíma správcov“. Termín tohto online seminár nebol zvolený náhodne. Predposledný deň, kedy správcovia majú zo zákona povinnosť doručiť vyúčtovanie nákladov na vykurovanie a teplú vodu, bol termínom, kedy už mnohí vlastníci vyúčtovanie dostali a začali sa množiť reklamácie.

Nečudo preto, že najväčšie množstvo otázok bolo orientovaných práve na tému rozúčtovania, zlého ponímania novej vyhlášky alebo nespravodlivosti, ktoré vlastníci vnímajú ako dôsledok tejto vyhlášky. Seminár sa venoval po zahájení tematike ročného vyúčtovania nákladov za dodané teplo a praktickej aplikácie vyhlášky č. 503/2022 Z.z. Túto tematiku s vysvetľovaním jednotlivých ustanovení vyhlášky rozobral vo svojej prednáške Ing. Miroslav Petrus, PhD. z MH SR. Prehľad  legislatívy bol doplnený poznatkami z praxe a mnohými diskusnými otázkami z radov divákov. Druhou časťou tejto témy bola prednáška Ing. Sylvie Martinkovičovej zo spoločnosti ista Slovensko s.r.o., ktorá poukázala na smernice EÚ, kde nás čaká od roku 2027 povinnosť zavedenia meračov s diaľkovými odpočtami. Vzniká otázka, že v prípade, kde vychádza základná zložka na viac ako 60,70, až 80% či vôbec tieto „pomeráky“ budú mať význam vzhľadom na vysokú nákladovosť pri ich zriadení a inštalácii. Nižšie si môžete prezrieť záznam spoločnosti ista Slovensko z predmetného seminára.  Za účasť isty Slovensko s.r.o. organizátor veľmi pekne ďakuje.