ASIO-SK s.r.o.

Takmer šesť desiatok vystavovateľov sa prezentovalo v dňoch utorok (14. 6.) a stredu (15.6) v trenčianskom výstavisku Expo Center na 23. ročníku medzinárodnej výstavy vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany životného prostredia, odpadového hospodárstva a rozvoja miest a obcí AQUA 2022.

Neodmysliteľnou súčasťou medzi vystavovateľmi bola aj naša spoločnosť. Počas týchto dvoch dní sme prezentovali široké portfólio svojich výrobkov v oblasti vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia a takto sa chceli priblížiť svojim potenciálnym zákazníkom. Taktiež sme sa zúčastnili súťaže ZLATÁ AQUA  s inteligentnou domovou čistiarňou AS-iNutricut, kde táto „smart“ ČOV vyhrala 2. miesto v kategórii technológia.

Ďakujeme všetkým za účasť a návštevu. Tešíme sa na ďalší ročník tejto výstavy.