O nás z pohľadu konateľa spoločnosti PMGSTAV SK, s.r.o., Bc. Pavla Muchu

Ako človek s koreňmi v Terchovej, je  téma ekológia môjmu srdcu veľmi blízka. Celé moje detstvo bolo späté s prírodou a teraz ako vyťažený majiteľ úspešnej spoločnosti, je to miesto, kde sa vraciam a načerpávam novú energiu a silu, pri čoraz náročnejšom podnikaní. Navyše environmentálna politika háji popredné miesto v stratégii spoločnosti PMGSTAV SK, s.r.o.

Už vyše 20 rokov úspešne zdolávame zákazky týkajúce sa obnovy bytových domov v náročných podmienkach veľkej konkurencie s ambíciou a cieľom plniť sny našich klientov. Darí sa nám to vďaka priamej a otvorenej komunikácii, férovému prístupu. Náš kvalitný tím a zohratý personál, ktorý disponuje  dlhoročnými skúsenosťami, je pilier, vďaka ktorému môžem rozvíjať moje podnikanie do budúcna. Vďaka prirodzenému vývoju a niekoľkoročnými skúsenosťami z oblasti stavebníctva sme v spoločnosti dospeli na úroveň, kedy zabezpečujeme pre našich klientov komplexnú starostlivosť. Chceme byť zárukou toho, že klient v spolupráci s nami, nebude mať starosť s projektom. Poradíme s vhodným nastavením financovania (či už ŠFRB, dotácia a iné…), dokonca Vám ich zabezpečíme.  Vybavíme pre Vás všetko od kompletnej projektovej dokumentácie, úradných povolení, plánu realizácie, materiálového prevedenia s vysokým dôrazom na kvalitu a energetickú úsporu, až po samotnú realizáciu stavby.

Druhá strana nášho podnikania spočíva v šírení osvety u obyvateľov o nutnosti kompletnej revitalizácie ich bytových domov.  „Prečo sa pustiť do obnovy?“

A naša odpoveď, ktorá sa aj počas vývoja v stavebníctve celých 20 rokov nezmenila …

Vďaka obnove bytových domov dôjde nielen k zvýšeniu Vašich úspor, ale zvýši sa aj komfort bývania. Zároveň dom získa nielen moderný a atraktívny vzhľad (exteriéru aj interiéru), ale predĺži sa aj jeho životnosť a zvýši sa celková hodnota. Medzi ďalšie výhody obnovy patria tiež spomalenie celkovej deštrukcie domu, zníženie vlhkosti, odstránenie plesní, a Vy ako obyvatelia ste tak menej náchylní na alergie a astma.

Pokiaľ sa rozhodnete pre obnovu Vášho domu, rozhodne je lepšie investovať do celkovej obnovy objektu. Mnohokrát sa v praxi stretávame s problémom čiastkových opráv, pri ktorých sa preinvestujú nemalé finančné prostriedky. Výsledkom však nie je dlhodobý efekt, pretože ceny za energie rastú.

Na Slovensku je ešte stále množstvo starších bytových domov, ktoré je treba zrekonštruovať a znížiť ich energetickú spotrebu. Preto by slovenská vláda mala už dnes uvažovať, ako podporí pokračovanie renovácie budov. Vo svete existuje viacero prístupov, ako motivovať majiteľov bytových domov znižovať energetickú spotrebu bývania. Samotné finančné príspevky by sa mohli kombinovať s daňovými úľavami či zaťažením znečisťujúcich palív ekologickou daňou. Ak štát zostane pri finančných príspevkoch, je naďalej kľúčové, aby sa poskytovali najmä na komplexné rekonštrukcie. V opačnom prípade – ak by príspevky smerovali aj na čiastkové aktivity ako výmenu strechy atď.– neprinesú vynaložené financie potrebný efekt.

Jediné v čom si myslím, že by sa mala naša odpoveď zmeniť je:

Že hlavným dôvodom prečo obnoviť Váš bytový dom je zvýšiť energetickú hospodárnosť budov, ktorá je významnou súčasťou boja proti klimatickým zmenám.

Budovy sú dnes zodpovedné za 40 % spotreby globálnej energie a s ňou spojenú produkciu skleníkových plynov. Budovy preto hrajú kľúčovú rolu v znižovaní globálnych emisií. Zo všetkých sektorov majú budovy dokonca najvyšší potenciál v znižovaní globálnych emisií CO2.

CO2 vo svojej podstate nie je jedovatý či nebezpečný plyn. Rastliny ho spotrebúvajú pri fotosyntéze, ktorá podporuje ich rast a ktorej výsledným produktom je kyslík – nezastupiteľný pre život na Zemi. Problém však nastáva v prípade, keď emitované množstvo CO2 do atmosféry je väčšie, než jeho absorpcia prírodou, resp. ak príroda „nestíha“ prebytočné množstvo vydaného CO2 odčerpať. Za týchto podmienok, hovoríme o globálnom otepľovaní Zeme.

Preto je nevyhnutné zamedziť vypúšťaniu CO2 do atmosféry a zabrániť nekontrolovateľnému výrubu a vypaľovaniu lesov, čím by sme mali šancu vyhnúť sa klimatickým následkom. Každým dňom sa naša Zem týmto plynom nasycuje, pretože pri súčasnom tempe vypustených emisií sa CO2 uvoľňuje do atmosféry 2 x rýchlejšie, než je ho príroda schopná odčerpať. Pričom prognózy do budúcnosti hovoria o tom, že koncentrácia CO2 v atmosfére bude rýchlym tempom narastať.

Znásobenie CO2 v atmosfére, ku ktorému v súčasnosti smerujeme by znamenalo zaiste vzostup teplôt na zemskom povrchu, približne (od 2°C – do 4,5°C). Zvýšené teploty spôsobia roztápanie ľadovcov a následne zvýšenie hladín v oceánoch (do roku 2050 sa predpokladá do 1,3 m). Tieto aspekty sú hrozbou v podobe environmentálnych škôd, ako sú napríklad zaplavenie pobrežných oblastí a oblastí s malou nadmorskou výškou, erózia pôd, zasolenie pitnej – sladkej vody a  nehovoriac  o stále častejších prírodných katastrofách, ktoré zničili naše mestá, naše krajiny a vyžiadali si veľa ľudských životov.

Pomôžte aj Vy spomaliť klimatické zmeny , investujte do obnovy Vašich domov, a tým zmeníte nielen svoj život.