Spoločnosť Sensus, ktorá pôsobila na slovenskom trhu pod viacerými obchodnými značkami ako Premex alebo Invensys, je od roku 2016 súčasťou nadnárodnej korporácie Xylem, ktorá je celosvetovým lídrom v oblasti technológií pre vodné hospodárstvo využiteľných pre aplikácie s čistou a odpadovou vodou. Xylem pôsobí vo viac ako 150 krajinách a zameriava sa na komplexné a udržateľné riešenia najnáročnejších výziev s vodou.

V Xyleme vieme, že budovy majú slúžiť svojim obyvateľom. My ľudia strávime veľa času v budovách, nových či starých, v ktorých žijeme so svojimi rodinami, kde pracujeme alebo trávime voľný čas. Na optimalizáciu komfortu a bezpečnosti budovy sú potrebné systémy vykurovania, chladenia, klimatizácie, rozvodu vody, systémy riešenia odpadovej vody a protipožiarne systémy. Tieto technológie vyžadujú vysokú spotrebu vody a energie, čo má vplyv na životné prostredie a klimatické zmeny. A tu sa vynárajú príležitosti pre udržateľnejšie a k prírode a nášmu životnému prostrediu viac priateľskejšie riešenia. Prvým krokom je modernizácia existujúcich budov a optimalizácia novostavieb. Historické, neefektívne systémy môžu byť nahradené najmodernejšími systémami, ktoré spĺňajú aktuálne normy a budúce regulačné špecifikácie. Nové budovy môžu byť navrhnuté pre modernú dobu s využitím najnovších technologických pokrokov a vedy. Naše systémy sú navrhnuté tak, aby spĺňali tieto požiadavky najefektívnejším spôsobom a zároveň znižovali energetické nároky a emisie uhlíka smerom k čistej nule. Od rezidenčných a obchodných kancelárií, mrakodrapov, nákupných centier až po nemocnice, priemyselné komplexy, dátové centrá, letiská, vlakové stanice a rekreačné strediská, a iné typy budov, sme pripravení prispôsobiť riešenie vašim potrebám.

Voda je kľúčová a neoceniteľná pre udržanie života na zemi. Kde je voda, tam je život. Spôsob ako sa staráme o vodu priamo ovplyvňuje kvalitu nášho života. Náročné požiadavky na vodu ako stabilizácia tlaku, dodávky energie, tepelné potreby, riadenie a monitorovanie sú kladené na rozvodný systém vody v budovách. Existujú však aj ďalšie aspekty, ktoré zvyšujú nároky na rozvodný systém. Významným je meranie spotreby vody, ktoré má svoje výhody pre dodávateľa i odberateľa. Presné a spoľahlivé meranie spotreby je dnes už základnou požiadavkou na vodomery. Pridanou hodnotou sú diaľkové odpočty vodomerov, poskytujúce informácie o spotrebe v reálnom čase, čo je základom pre správnu fakturáciu, ale na druhej strane môže ovplyvniť správanie sa odberateľa k šetreniu vody.

 

DomoJet dosahuje najvyšší merací výkon vo svojej kategórii. Konštrukčné riešenie poskytuje vysokú úroveň ochrany voči vplyvom vonkajších magnetických polí a umožňuje dodatočnú inštaláciu komunikačných modulov pre diaľkové odpočty, čím spĺňa požiadavky Smernice EED (Európska smernica o energetickej efektívnosti), ktorá vyžaduje funkciu diaľkového odčítania pre novoinštalované meradlá. DomoJet môže byť dovybavený komunikačným modulom pre káblovú alebo bezkáblovú komunikáciu v mobilnej alebo pevnej sieti. DomoJet je spolu s naším portfóliom tepelnej energie dôležitou súčasťou našich riešení pre vodu a energiu v budovách aj mimo nich.

Tam, kde je budova, je potreba efektívneho riešenia vykurovania a klimatizácie, ktoré poskytne komfort a pohodlie svojim uživateľom. Mnohé existujúce riešenia sú vzhľadom k dnešným požiadavkám predimenzované, zastarané a neefektívne. Moderné inovácie ponúkajú inteligentné, efektívne a udržateľné technológie pre výrazné zníženie spotreby energie a uhlíkovej stopy. Zo štatistík vyplýva, že viac ako 50% budov v Európe je minimálne 50 rokov starých a má neefektívny systém vykurovania a chladenia. Obytná budova spotrebováva približne 40% energie a produkuje 36% emisií CO2. Vzhľadom k tomu, že až 40% spotrebovanej energie sa využíva pre systémy vykurovania a chladenia, je zrejmé, aký vplyv má udržateľný systém vykurovania a chladenia na životné prostredie a našu cestu k nulovým emisiám uhlíka do roku 2050.

Správnym riešením merania spotreby energie na vykurovanie a chladenie dokážeme minimalizovať spotrebovanú energiu a maximalizovať efektívnosť systému. Udržateľné riadenie a celkové zníženie spotreby energie vyvoláva čoraz väčší záujem o rozvoj a skvalitňovanie prostredia, v ktorom žijeme a pracujeme. To je jeden z dôvodov, prečo spoločnosť Sensus, patriaca k nadnárodnej skupine Xylem, vyvinula vôbec prvý mechanický merač tepla ešte v 50- tich rokoch minulého storočia. Zavedením nových produktov PolluCom F a PolluStat významne prispievame k riešeniu globálnych výziev v oblasti šetrenia zdrojov energie. Naše merače tepla/chladu sú konštruované tak, aby vyhovovali čoraz prísnejším predpisom a normám. Vďaka vysokopresnej prietokomernej časti, nemeniacemu sa meraciemu výkonu a dlhej životnosti, je možné merače  PolluCom F a PolluStat použiť v širokom spektre aplikácií – od systémov diaľkového vykurovania až po fakturačnú spotrebu v jednotlivých bytoch.

Mechanický merač tepla, resp. tepla/chladu PolluCom F je nielen extrémne presný, spoľahlivý, ľahko a jednoducho inštalovateľný, ale aj jednoduchý z hľadiska manipulácie a obsluhy. Metrológia PolluCom F je založená na overenej technológii, ktorá už viac ako 20 rokov poskytuje stabilné, spoľahlivé a veľmi nízkorizikové riešenia pre meranie tepla, resp. tepla/chladu.

PolluStat je založený na najmodernejšej ultrazvukovej technológii a poskytuje vysokú úroveň presnosti, spoľahlivosti a možností diaľkovej komunikácie nevyhnutných pre moderné systémy riadenia energie. Ultrazvuková technológia, ktorá je základom merača, má množstvo výhod. Vďaka veľkému rozsahu merania sú chyby prakticky eliminované, zatiaľ čo jeho optimalizovaný dizajn umožňuje flexibilnú inštaláciu v akejkoľvek montážnej polohe bez straty presnosti merania.

PolluCom F a PolluStat sú pripojiteľné k existujúcim automatizačným systémom budov, a je možné k nim pripojiť aj iné merače spotreby. Analýza štatistických hodnôt merania a sledovania údajov v reálnom čase nikdy neboli v oblasti merania tepla/chladu jednoduchšie. Na podporu káblového alebo bezdrôtového pripojenia je k dispozícii séria voliteľných modulov, ktoré sú integrované priamo pri výrobe merača alebo v prípade merača PolluStat je možné nimi merač kedykoľvek dovybaviť. V súlade s novelou Európskej smernice o energetickej efektívnosti z roku 2012 (EED) a dodatku z roku 2018 umožňujú častejšie a presnejšie údaje o spotrebe energie konečnému spotrebiteľovi lepšie pochopiť a riadiť svoje účty za spotrebu energie.

Okrem dát pre jednoduchú a presnú fakturáciu PolluCom F a PolluStat ponúkajú koncovým zákazníkom ďalšie výhody v podobe detailného zaznamenávania spotreby tepla a alarmov. Ak sa tieto údaje využijú efektívne, sú výhodné nielen pre koncových užívateľov pri riadení spotreby tepla, ale umožnia operátorom tepelnej energetickej siete významne znížiť náklady na údržbu siete a zároveň pomôžu zvýšiť efektívnosť, spoľahlivosť a celkový výkon siete. Sensus diaľková komunikácia je založená na vysokej bezpečnosti prenášaných dát. K dispozícii sú dostupné možnosti hostingu alebo serverového prístupu. Komunikácia všetkých citlivých údajov medzi koncovými zariadeniami odpočtového systému a dátovým centrom je šifrovaná a chránená pred neoprávneným prístupom, pričom sú zohľadnené medzinárodné odporúčania osvedčených postupov.

V Sensuse s ohľadom na udržateľnosť navrhujeme a vyrábame meradlá s najvyššou účinnosťou a kvalitou. Ale to nie je všetko. Rovnaké odhodlanie a odborné znalosti aplikujeme na každý aspekt nášho vzťahu s našimi obchodnými partnermi. Naša odbornosť rieši výzvy, trávime veľa času premýšľaním o inteligentných riešeniach pre budovy. Vďaka kontaktu so zákazníkmi a vďaka nespočetnému množstvu inštalácií máme mnoho skúseností a dokážeme navrhnúť riešenia, ktoré nielen dnes ale aj zajtra poskytnú pridanú hodnotu.