NRG flex, s.r.o.

Spoločnosť NRG flex s.r.o. predstavuje ďalšiu časť rubriky, kde sa s vami pravidelne delí o skúsenosti s častými problémami pri realizáciách, odpoveďami na vaše otázky a vysvetľovaním pojmov, s ktorými sa v technickej praxi stretáva. V rámci otázok by sme sa chceli zamerať na konkrétne otázky k spôsobu montáže a ich špecifík. Vaše otázky a postrehy nám môžete posielať na dotazy@nrgflex.cz čím nám pomôžete v tvorbe ďalších bodov rubriky, ktorá bude zverejnená v budúcich číslach časopisu PVK+K. Ďakujeme.

Otázka: Ako sa spájajú plastové predizolované potrubia?

Plastové predizolované potrubia vynikajú nielen v tom, že nie je potrebné vykonávať toľko spájaní oproti oceľovým potrubiam, ale aj rýchlosťou inštalácie spoja lisovaním. Lisovanie pri štandardných PE-Xa potrubiach prebieha tak, že na samotnú rúrku pre médium sa nasunie násuvná objímka, následne rúrka expanduje – roztiahne sa, vloží sa do nej spojka (alebo iná tvarovka, napr. prechod na vonkajší závit, koleno, T-kus a pod.) a pomocou lisovacieho zariadenia sa presunie násuvná objímka nad tvarovku, čím sa vytvorí tesný spoj medzi potrubím a tvarovkou na jednom konci potrubia, následne sa to zopakuje na druhom.

U systémov predizolovaných plastových potrubí NRG FibreFlex a NRG FibreFLex Pro, s inovatívnou termoplasticky zosilnenou rúrkou pre médium sa využíva lisovanie novej generácie. Pri tomto spôsobe lisovania nie je nutné expadnovať potrubia, preto je spájanie ešte o 25 % rýchlejšie. Tesnosť lisovaného spoja je zabezpečená vzájomným spojením tvarovky, rúrky pre médium, polymérovej vsuvky a násuvnej obímky jedným úkonom. Týmto odpadá aj nutnosť meniť nástavec na náradí z expanderu na lisovacie čeľuste.

Na obr. 1 môžeme vidieť časti z ktorých sa skladá koncové napojenie – navarovací prechod, pozostáva z tvarovky, polymérovej vsuvky a násuvnej objímky. Tento spoj je tesný a je inštalovaný za studena, jedným úkonom.

Obr. 1  Napojenie navarovacieho prechodu pomocou lisovania novej generécie bez expandovania v potrubiach NRG FibreFlex Pro

Otázka: Aký je rozdiel medzi zverným a lisovaným prechodom (spojom)?

Obr. 2  Zverné prechody na vonkajší závit

Pri zverných prechodoch (spojoch) nie je nutné použiť špeciálne náradie a potrubie nie je radiálne expandované tak ako pri bežných PE-Xa potrubiach. Výhoda zverného prechodu (spoju), hlavne pre A-B prepojenie je jednoduchá montáž bez nutnosti použitia špeciálneho náradia na lisovanie. Zverné tvarovky odporúčame používať výhradne na koncoch potrubí ako pripojovací prvok na vnútorný rozvod (zverné prechody na vonkajší závit).

Otázka: Aký je rozdiel medzi zverným a lisovaným prechodom (spojom)?

Pri zverných prechodoch (spojoch) nie je nutné použiť špeciálne náradie a potrubie nie je radiálne expandované tak ako pri bežných PE-Xa potrubiach. Výhoda zverného prechodu (spoju), hlavne pre A-B prepojenie je jednoduchá montáž bez nutnosti použitia špeciálneho náradia na lisovanie. Zverné tvarovky odporúčame používať výhradne na koncoch potrubí ako pripojovací prvok na vnútorný rozvod (zverné prechody na vonkajší závit).

Otázka: Aké sú možnosti realizácie potrubia v existujúcich kanáloch?

V miestach, kde nie je možné vybudovať tepelné rozvody v zemi je možné umiestniť predizolované potrubia do existujúcich betónových kanálov. Existujúce betónové kanále sa delia na priechodné a nepriechodné.

Pri vťahovaní do existujúceho nepriechodného kanála dbáme v prvom rade na vyčistenie dna od ostrých predmetov, hlavne od konzol a závesov potrubia, aby sme zamedzili poškodeniu nových predizolovaných potrubí.

V projekte Bratislava-Nové Mesto bola veľmi zaujímavá realizácia, vťahovali sa predizolované plastové potrubia do exitujúcich kanálov. Bolo otvorených len pár častí týchto kanálov na trase. Vo vnútrobloku sa nakoniec otvorilo len 40 m trasy pre montážne práce. Tento projekt sme zobrali ako výzvu a snažili sa pri­spieť k čo najmenšiemu narušeniu okolia obyvateľov bytového areálu.

K vťahovaniu odporúčame použiť „punčochu“ – ochranná sieť pripevnená k začiatku predizolovaného potrubia, ktorá potrubie jednoducho zabezpečí a ochráni počas vťahovania. Takto sa roznesie ťažná sila a nie je potrubie namáhané tak, ako keď sa „ťahá“ za rúrku pre médium. Je to spôsob podobný aký sa používa aj na mikrotunelovanie a vťahovanie aj pri kábloch. Túto ochrannú pomôcku máme k dispozícii a je možné si ju zapožičať. Toto je súčasťou servisu, ktorý poskytujeme pri realizácii stavieb. Zabezpečujeme zaškolenie priamo v mieste montáže, kde dokážeme navrhnúť technické riešenie tak, aby boli potrubia namontované v súlade s predpismi a prinášali dlhodobý úžitok.

Obr.3  Vťahovanie plastových predizolovaných potrubí do existujúcich kanálov Bratislava-Nové Mesto

Otázka: Aké sú požiadavky na prichytenie plastových potrubí pri montáži na stenu?

Odporúčané je zabezpečiť podopretie po celej dĺžke potrubí, ktoré sú umiestené na stene alebo pod stropom. Ak to nie je možné, tak by potrubia mali byť upevnené vhodnými objímkami s gumovou vložkou.

Je nutné dbať na to, že fixačné objímky musia byť dimenzované na váhu potrubia aj s obsahom vykurovacieho média. Vzdialenosť fixačných objímok musí byť podľa dimenzie vo vzdialenosti 1 – 3 m.

Medzi úspešne realizované projekty v roku 2020 patrí realizovaný rozvod, kde bolo inštalovaných 2 685 m nových potrubí v dimenzii d25 až d110 v priechodných energokanáloch v areáli nemocnice.

Pre vykurovanie boli použité potrubia NRG HeatFlex s rúrkou pre médium PE-Xa a pre teplú vodu inovatívne termoplasticky zosilnené rúrky pre médium NRG FibreFlex do max. 95 °C/10 bar s tenšou rúrkou pre médium. Toto riešenie výrazne zlepšilo manipuláciu v energokanáloch, hlavne pri väčších dimenziách, ktoré by v prevedení PE-Xa SDR7,4 (max 95 °C/10 bar) boli asi nerealizovateľné, prípadne by bolo nutné využiť násobne viac predizolovaných kolien.

Potrubia nahradili dožívajúce oceľové a pozinkované rúry, ktoré boli v nevyhovujúcom stave.

Otázka: Je možnosť inštalácie aj na potrubných mostoch? Je plášť UV stabilný?

Áno, je možné použiť predizolované potrubia, ktoré majú v plášti UV stabilizujúce prímesy.

Dávame do pozornosti oceľové potrubia systému NRG RADPOL UV PROTECT, ktoré sú vhodné pre vonkajšie inštalácie aj na potrubné mosty. Tento predizolovaný potrubný systém je odolný voči pôsobeniu UV žiarenia, atmosférickým podmienkam a chemickým latkám.

Vonkajší plášť potrubia NRG RADPOL UV PROTECT je možné vyrobiť v akejkoľvek farbe z palety farieb RAL vo všetkých komponentoch rozvodných sietí. Potrubia UV PROTECT COLOR majú plášť zo špeciálne upraveného HDPE, ktorý je odolný voči UV žiareniu a tiež proti mechanickému poškodeniu, pôsobeniu chemických látok a zmenám okolitých teplôt. Zabezpečujú plnú tesnosť po dobu najmenej 30 rokov prevádzky.

NRG RADPOL UV PROTECT je alternatívou k bežne používaným SPIRO potrubiam. Výhodou je vyššia tesnosť voči vode a väčšia mechanická odolnosť. Taktiež sú doizolovania lepšie prispôsobené na tesné a vodotesné spoje.

RADPOL vyrába kompletný systém predizolovaných potrubí v plnom rozsahu priemerov do DN 630 mm. Prvky potrubného systému UV PROTE COLOR v rozsahu priemerov plášťa do DN/ DA 400 mm je možné objednať tiež s inovatívnou difúznou ba­riérou RADPOL vyrobenou na báze EVOH.

S akýmikoľvek otázkami nás neváhajte kontaktovať. Konkrétne situácie posúdime a navrhneme vám optimálne riešenie.