Tohtoročná vykurovacia sezóna sa pomaly blíži do finále a majitelia bytov čoskoro vo svojich schránkach nájdu vyúčtovanie nákladov za teplo. V prípade obyvateľov bytových domov sa náklady na vykurovanie rozdeľujú medzi konečných užívateľov rozúčtovaním, a to na základe údajov odčítaných z meračov. Problematika rozpočítavania nákladov je pomerne zložitá, a tak sa práve s rozpočítavaním spája veľa otázok, s ktorými sa ľudia často obracajú na správcov bytových domov alebo priamo na rozpočítavateľov. Prinášame tie vôbec najčastejšie a, samozrejme, ich rovno zodpovieme.

Otázka: Vo svojom byte mám individuálne vykurovanie. Prečo musím platiť za teplo v bytovom dome?

Všetky byty, teda aj tie odpojené od centrálneho zdroja tepla, sa v súlade s platnou legislatívou musia podieľať na základnej zložke nákladov na vykurovanie v bytovom dome. Byty s individuálnym vykurovaním sa na nákladoch podieľajú svojou podlahovou plochou, ktorá sa násobí koeficientom v závislosti od umiestnenia bytu v budove.

Otázka: Kde na ročnom vyúčtovaní nájdem svoju spotrebu v kWh?

Ak sú v byte merače umiestnené na radiátoroch, ide o pomerové meranie. „Pomerové rozdeľovače zobrazujú spotrebu v takzvaných dielikoch, ktoré sa následne násobia výkonom radiátora a koeficientom prestupu tepla. S ohľadom na to nie je možné určiť, koľko kilowatthodín tepla sa v byte spotrebovalo. Ide o iný druh merania. V prípade, že sú v bytovom dome inštalované kompaktné merače tepla, zobrazujú sa hodnoty v kilowatthodinách obvykle priamo na displeji,“ vysvetľuje Jana Majeríková Bullová z oddelenia rozpočítavania spoločnosti ENBRA Slovakia.

Otázka: Ako sa vypočítajú náklady na vykurovanie pre byt, v ktorom vlastník neumožnil nainštalovať pomerové rozdeľovače alebo merače tepla?

V takomto byte, kde vlastník neumožnil zapojiť PRVN, prípadne merače tepla, sa spotrebná zložka nákladov na vykurovanie vypočíta náhradným spôsobom v zmysle platnej legislatívy. Takisto aj v prípade, že byt nesprístupní na odpočet alebo nespolupracuje pri zbere dát, môže sa stať, že rozpočítavanie bude spracované náhradným výpočtom, kde hrozí penalizácia. Odporúčame preto vlastníkom byt vždy sprístupniť a predísť tak podobným nepríjemnostiam.

Otázka: Čo je to základná a spotrebná zložka nákladov na teplo?

Základná zložka udáva percento z celkových nákladov objektu na vykurovanie, ktorá sa rozdeľuje na jednotlivé byty podľa ich podlahovej plochy a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch. Spotrebná zložka je zostávajúce percento z celkových nákladov na vykurovanie, ktoré sa rozdeľuje na jednotlivých vlastníkov podľa nameraných údajov z meračov tepla. V prípade budov s inštalovanými pomerovými rozdeľovačmi tepla alebo určenými meradlami je odporúčaný pomer základnej a spotrebnej zložky 60 % ku 40 %. „Vlastníci sa môžu dohodnúť na inom pomere, my však odporúčame, aby základná zložka bola minimálne 60 percent. Správne zvolenie pomeru zložiek je totiž kľúčovým parametrom pre čo najspravodlivejšie rozpočítanie nákladov tepla,“ uvádza Jana Majeríková Bullová.

Otázka: V byte bývam už niekoľko rokov a na radiátoroch mám namontované merače. Ako je teda možné, že je vo vyúčtovaní uvedený počiatočný stav 0?

Väčšina pomerových rozdeľovačov vždy ukladá ročnú spotrebu do pamäte a 31. decembra ju vynuluje. Každý rok sa teda začína počítať od nuly.

Otázka: Môj merač v byte je chybný, nefunguje správne. Ako sa moja spotreba spočíta?

Pri poruche meračov tepla sa spotrebná zložka počíta náhradným spôsobom. V prípade pomerových meračov tepla na radiátoroch podľa plochy miestnosti, v ktorej sa chybný merač nachádza, a v prípade kompaktných meračov tepla potom podľa vykurovanej plochy celého bytu.

Otázka: V bytovom dome máme na radiátoroch namontované rádiovo odčítateľné pomerové rozdeľovače, ale našiel som upozornenie s výzvou na nahlásenie odpočtov. Prečo sa niektoré pomerové rozdeľovače neodčítali?

Niekedy sa stane, že pri  odpočtoch  sa neodčítajú všetky merače v bytovom dome. Vo väčšine prípadov, keď nie je možné prístroj odčítať, je príčinou nejaké rušenie rádiového prenosového signálu. V takom prípade sa vždy uskutoční pokus kontaktovať majiteľa bytu, aby sa vykonal odpočet meračov na mieste. Ak nie je prístup do bytu možný, je majiteľovi bytu zanechané oznámenie  s výzvou na nahlásenie odpočtu meračov.