• Koronakríza preverila skúsenosti spoločnosti so zavádzaním bezpečnostných a hygienických opatrení, vďaka čomu bezproblémovo zvládla aj núdzový režim predaja
  • Prešovská predajňa išla príkladom celej Európe v úspore energií
  • Spoločnosť nepoľavila v podpore lokálnych komunít – zapojila sa do dobrovoľníckych aktivít zameraných na skvalitnenie životného prostredia a na adresnú pomoc rodinám v núdzi

Moderné prvky do maloobchodu

Rok 2020 a prebiehajúca pandemická situácia preverila pripravenosť a akcieschopnosť spoločnosti pružne reagovať na novovzniknutú situáciu. Prioritnou úlohou spoločnosti Hornbach bola ochrana zdravia a zabezpečenie maximálnej bezpečnosti pre zamestnancov a zákazníkov. „Potvrdilo sa, že skúsenosti, ktoré sme mali z iných krajín zameraných na úspešné zavádzanie bezpečnostných a hygienických opatrení, akými sú obmedzenia predaja, čiastočné uzatvorenie alebo regulácia počtu osôb v predajni, sa podarilo úspešne aplikovať aj na  Slovensku. Vďaka tomu sme všetky nariadenia prijaté vládou Slovenskej republiky splnili bez akýchkoľvek ťažkostí,“ vysvetľuje David Kolář, marketingový riaditeľ spoločnosti Hornbach pre Slovensko.

Koronakríza súčasne podporila transformáciu maloobchodu v súvislosti s vývojom technológií a zmenami v spotrebiteľskom správaní. Aj zákazníci projektového marketu Hornbach si v minulom roku osvojili nové techniky nakupovania. „Zvýšil sa záujem o službu samoobslužného nakupovania Self-Scan, kedy si zákazníci sami už počas nakupovania naskenujú tovar pomocou aplikácie. Žiadanou bola aj služba objednania tovaru online a vyzdvihnutia na výdajnom mieste niektorej z prevádzok, vrátane možnosti vyzdvihnutia priamo v drive-in časti. V maximálnej možnej miere sme tiež podporovali bezhotovostnú platbu – platobnou kartou alebo platbu mobilom,“ dopĺňa David Kolář.

Príklad z Prešova nasledovali prevádzky v celej Európe

Spoločnosť chce ísť príkladom v oblasti znižovania spotreby energií a úspory emisií CO2 nielen širokou ponukou sortimentu, ale aj prevádzkou vlastných predajní. V roku 2020 sa podarilo zrealizovať niekoľko projektov, ktoré viedli k úspore energií v predajniach, napríklad LED osvetlenie, systém inteligentného riadenia budov apod.

Po úspešnej testovacej prevádzke na novootvorenej predajni v Prešove pristúpilo vedenie spoločnosti Hornbach koncom februára 2020 k výmene žiariviek aj v materskej predajni v Bornheime, pričom nasledovalo aj ďalších 124 prevádzok po celej Európe. Jasnejšie osvetlenie uličiek regálov zlepšuje zážitok z nákupu a spríjemňuje prácu v marketoch. Na druhej strane, technológia LED prináša tiež výrazné ekologické a ekonomické výhody. „Inšpiráciou k tomuto kroku bola predajňa v Prešove, ktorá je kompletne vybavená LED osvetlením. Sme hrdí, že aj tak malá krajina ako Slovensko môže byť príkladom pre našich silnejších susedov. Iba spoločným úsilím môžeme napredovať,“ dodáva David Kolář.

Hornbach sa na jar roka 2020 aktívne angažoval aj v otázke dôležitosti biodiverzity – druhovej rozmanitosti hmyzu – v našich záhradách a mestách. Hornbach už v roku 2016 vyradil zo svojho sortimentu všetky produkty obsahujúce nebezpečný glyfosát a nahradil ich šetrnými prostriedkami na biologickej báze. „Rapídny úhyn hmyzu má negatívny dosah na produkciu potravín, liečiv i ekonomiku. Našou filozofiou je zodpovedný prístup k prírode. Preto sa snažíme upozorňovať na dôležité témy a čo najviac rozširovať sortiment ekologických produktov. Teší nás, že naši zákazníci zdieľajú rovnaký cieľ a chcú fungovať v súlade s prírodou,“ upozorňuje David Kolář.

Špeciálnu pozornosť venuje spoločnosť aj správnemu triedeniu a spracovaniu odpadu. Počas celého roka je každej predajni Hornbach k dispozícii zberné miesto, kde môže ktokoľvek bezplatne odovzdať menší aj väčší elektroodpad – od bateriek, cez žiarivky až po kosačku na trávu. Na jar 2020 preto spoločnosť získala „zelený certifikát“ za odovzdaný elektroodpad a batérie.

Aktívne tiež vyzýva zákazníkov, aby zodpovedne pristupovali k triedeniu obalov. Smetné nádoby na separovaný odpad sú im preto k dispozícii hneď pri pokladniciach na všetkých predajniach. Obaly zo zakúpených výrobkov tak môžu zákazníci nechať priamo na predajni, pričom majú istotu správneho roztriedenia a spracovania odpadu z obalov.

Hornbach sa usiluje pri vývoji obalov, predovšetkým pre vlastné značky, prichádzať s riešeniami, ktoré minimalizujú odpad. Dokonca aj papierové bločky sa vyrábajú technológiou priateľskou k životnému prostrediu bez nežiadúcich chemických prímesí.

Problematickými z hľadiska vplyvu na životné prostredie sú aj ohňostroje a petardy, ktorými sa zvykne oslavovať príchod nového roka. Hornbach sa pripojil k predajcom, ktorí sa rozhodli zrušiť voľný predaj zábavnej pyrotechniky. Cieľom tohto zákazu je nielen ochrana voľne žijúcej zvery, ale tiež zamedzenie vzniku škôd na majetku, zraneniam a obťažovaniu obyvateľov. „Zastávame názor, že manipulácia so zábavnou pyrotechnikou by mala byť ponechaná výlučne profesionálnym firmám, ktoré sa na takýto druh zábavy špecializujú,“ argumentuje David Kolář.

Lokálna pomoc komunitám

Spoločnosti nie je ľahostajné ani prostredie, v ktorom podniká. „Rodinná firma Hornbach kladie dôraz na zodpovednosť za svoje okolie, spoločnosť a životné prostredie. Preto sme sa rozhodli podporiť tých, ktorým záleží na čistote ulíc, chodníkov, parkov či historických pamiatok a neváhajú sami priložiť ruku k dielu,“ vysvetľuje David Kolář.

Spoločnosť finančne podporila 14. ročník projektu Naše Mesto, najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva v strednej Európe, ktoré organizuje Nadácia Pontis.

Zoznam aktivít neobsahoval tento rok, kvôli hygienickým opatreniam, tradičné aktivity v domovoch pre seniorov. Aktivity však boli doplnené o analýzu triedeného odpadu či čistenie nelegálnych skládok. Dobrovoľníkom sa spoločne podarilo vyzbierať 720 vriec odpadu, vyčistiť lesy, mestské a komunitné záhrady, zrenovovať oplotenia, revitalizovať zeleň v mestách a omnoho viac.

Okrem toho v súvislosti s koronakrízou spoločnosť prostredníctvom Slovenskej katolíckej charity adresne podporila viaceré rodiny v Prievidzi, ktoré sa ocitli v zložitej sociálnej situácii. Finančný dar vo výške 5550 eur putoval na materiálnu pomoc v podobe trvanlivých potravín, hygienických potrieb a spotrebného tovaru.