Každá stavba potrebuje strechu. Základnou podmienkou kvalitnej strehy je jej funkčnosť. Bohužiaľ, v mnohých prípadoch dochádza k poruchám striech a teda k ich zatekaniu, či už z dôvodu časovej degradácie materiálu alebo neprofesionálnym prevedením.. Vo firme Strechy 92 s.r.o. sa zaoberáme rekonštrukciou plochých striech bytových domov už od roku 1995. Naše riešenie pozostáva z prestrešenia pôvodnej plochej strechy novou šikmou strechou, ktorá odvedie dažďovú vodu mimo plochu strechy a tak zabráni jej zatekaniu. V tomto článku sa dozviete ako firma vznikla, čomu sa venujeme a čo je systém RpSt.

Z histórie do súčasnosti

Firma Střechy 92 s.r.o. vznikla v roku 1995, no jej počiatky siahajú už do roku 1992. V počiatku sa firma zaoberala len projekčnou činnosťou a v roku 1995 začala vyrábať priehradové väzníky. Potreba zdokonaľovať produkty viedla   k výstavbe výrobnej haly vo Vlachoviciach s modernými technológiami ako CNC stroj na opracovanie dreva, CNC ohýbačka plechov, laserová projekcia väzníkov či automatizovaná výrobná linka, ktorá výrazne skracuje čas potrebný na výrobu väzníkov. V roku 2010 vznikla dcérska firma na Slovensku, Strechy 92 s.r.o. so sídlom v Trenčíne. V roku 2022 bolo vybudované nové deliace a skladové centrum pre lepené vrstvené drevo (LVL). V tomto čase má firma v Čechách a na Slovensku už viac ako 1300 realizácií.

Čomu sa venujeme a čo RpSt znamená

Naša firma sa venuje:

  • rekonštrukcií plochých striech panelových domov technológiou „RpSt“,
  • výrobe drevených priehradových väzníkov so styčníkovými platničkami,
  • výrobe drevených pohľadových väzníkov MKD so skrytými spojmi,
  • skladovaniu, rezaniu a distribúcií LVL.

Systém RpSt je spôsob rekonštrukcie plochej strechy novým šikmým prestrešením. Myšlienkou systému je odviesť dažďovú vodu mimo plochy strechy, teda do obvodových odkvapových žľabov. Takto sa dlhodobo zabráni možnému zatečeniu do bytov v panelových domoch. Roky poznatkov a praxe sa odzrkadľujú v profesionálne prepracovaných konštrukčných detailoch a pracovných postupoch, ktoré sú základom každej dobre odvedenej práce.

Šikmá strecha:

  • má oproti plochej streche vyššiu životnosť,
  • je ekonomicky výhodnejšia,
  • je pripravená na inštaláciu fotovoltiky,
  • predĺži životnosť celého objektu,
  • navýši hodnotu bytového domu,
  • má možnosť navýšenia tepelnej izolácie.

Nosný systém tvoria drevené priehradové nosníky, ktoré sa ukotvia do pôvodnej nosnej konštrukcie, pričom je vždy rešpektovaný nosný systém budovy. Jednoduchosť kontroly strechy zabezpečuje pochôdzna lavička po celej dĺžke strechy a taktiež priebežne rozmiestnené výlezy na strechu s možnosťou uchytenia istiaceho lana. Odvetranie strechy zabezpečuje priebežné nasávanie vzduchu v najnižšom mieste strechy v kombinácií s ventilačnými hlavicami v hrebeni.

Krytina a oplechovanie

Naše strechy sú pokryté oceľovou trapézovou krytinou s výškou vlny 0,6 mm, ktorá ma odolnosť triedy RC5, RUV4. Vrchná lakovaná vrstva 55 μ PU zabezpečuje životnosť krytiny viac ako 50 rokov. Prichytenie sa vykonáva v hornej vlne trapézového profilu pomocou „ KALOT“. Rovnakej kvality ako krytina sú aj obklady a klampiarske doplnky. Prestupy strešnou konštrukciou sú vyhotovené beztmelovou technológiou – manžetami realizovanými z monolitickej izolácie z polyuretánových živíc určenej pre tesnenie prestupov systém KEMPEROL.