Uponor, s.r.o.

Výhody systému podlahového vykurovania v priemyselnej hale

Výber vhodného vykurovacieho systému pre každý priestor vždy závisí od požiadaviek, ktoré má systém spĺňať. Podlahové vykurovanie prináša celý rad výhod. Bežné vykurovacie systémy pozostávajúce z potrubia, vykurovacích telies alebo infražiaričov musia byť pravidelne servisované v porovnaní so systémom priemyselného podlahového vykurovania Uponor nepotrebuje žiadnu špeciálnu údržbu. Potrubia sú zabudované priamo v betónovej doske a vzhľadom k nízkym teplotám a prevádzkovým tlakom je životnosť tohto systému rovnaká ako samotná budova. Vďaka tejto vlastnosti sú prevádzkové náklady nízke a prispievajú tak k rýchlej návratnosti investícií. Z investičného hľadiska je tiež dôležité rozloženie teplôt po vertikále. Pri pohľade na obrázok 1. vidíme, že podlahové vykurovanie dodáva teplo do pobytovej oblasti osôb a po výške haly teplota klesá. Tento jav má priamy vplyv jednak na tepelnú stratu objektu (na prevádzkové náklady) a zároveň aj priaznivý vplyv z pohľadu hygieny. Keďže sa jedná o nízkoteplotný veľkoplošný sálavý systém, prevažná časť tepelného toku je odovzdávaná sálaním. Vďaka tomu sa v priestore nevíri prach a nevytvára sa nepríjemný prievan. Nízkoteplotné systémy je ideálne skombinovať s obnoviteľnými zdrojmi energie ako sú tepelné čerpadlá alebo odpadové teplo z výroby.

Obr.1

Využitie podlahovej konštrukcie pre chladenie

Pri priemyselných plochách je vhodné využiť podlahovú plochu aj pre možnosti chladenia. Samotný systém nepotrebuje žiadnu špeciálnu úpravu, iba prívod chladiacej vody, namiesto vykurovacej. Chladiaci výkon podlahou pokryje okolo 20 W / m2, čo je síce veľmi málo, ale pri veľkometrážnych halách s plochou v tisícoch metroch štvorcových sa jedná už o kilowatty, ktoré môžu byť odvedené zo zaťažovaného priestoru. Zároveň sa vytvorí chladný povrch v blízkosti výskytu osôb, čo má priaznivý vplyv na vnímanie celkovej tepelnej pohody.

Statické zaťaženie podlahovej konštrukcie

Táto otázka je vždy na prvom mieste pri uvažovaní koncepcie podlahového vykurovania v priemyselnej hale. V hale sa počíta s vysokým statickým zaťažením od regálov, alebo aj od dynamického zaťaženia kolies vozov a dopravníkov. Dôležité je, že podlahové vykurovanie v priemyselnom prevedení nemá žiadny vplyv na statický výpočet. Priebeh zaťaženie je vidieť na obrázku 2.

Obr.2

Konštrukcie podlahy a riešenia izoláciou

Vzhľadom k zaťaženiu podlahy sa takmer všetky veľkoplošné haly riešia bez celoplošnej tepelnej izolácie. Tepelná izolácia sa použije len ako pás po obvode cca 1 m od fasády a vertikálne sa ukončí s dosahom až po úroveň základovej škáry . Všeobecne platí, že pod podlahou sa vytvorí akumulácia tepelnej energie ako takzvaná „teplotná šošovka“  do cca 2 m hĺbky s teplotnou stabilitou podložia a tepelné straty do podložia sú tak minimalizované. Rozhodujúce, či podlahu celoplošne izolovať alebo nie, je úroveň hladiny spodnej vody, ktorá sa musí nachádzať vo väčšej hĺbke ako 2 m.

Z pohľadu možného použitia betónu sa ponúkajú tieto varianty: predpätý betón, valcovaný betón, vákuový betón, štandardný železobetón alebo drátkobetón. V poslednej dobe je riešenie pre viac ako 95% takýchto hál pomocou drátkobetónu.

Potrubie na účely priemyselného podlahového vykurovania je inštalované na spodnej úrovni betónovej dosky podlahovej konštrukcie. Najčastejšie sa používa potrubie s vonkajším priemerom 20, alebo 25 mm, ktoré sa pripája na priemyselný rozdeľovač. Potrubia môžu byť fixované k podkladu pomocou montážnej lišty, alebo aj kari siete s umiestnením v spodnej úrovni betónovej dosky. Na obrázku 3 je vidieť pripravené potrubia k betonáži v časti priemyselnej haly.

Obr.3

Záver

Z pohľadu investora je priemyselné podlahové vykurovanie veľmi výhodné ako z prevádzkových tak aj z investičných nákladov. Potrubie je inštalované na spodnej úrovni betónovej dosky a nebezpečenstvo poškodenia potrubí je tak minimalizované. Systém zabezpečuje tepelnú pohodu najmä v pobytovej zóne, čiže tam, kde je to najviac potrebné za minimálne náklady. Podlahové vykurovanie je veľmi príjemné a minimalizuje náklady na prevádzku vykurovacieho systému. Spoločnosť Uponor má v oblasti priemyselného vykurovania už viac ako 25 rokov skúseností.