Určite ste zažili situáciu, keď vás po nastúpení do výťahu zvierala úzkosť a strach, ktoré boli spôsobené zníženým pocitom bezpečia a komfortu. Prečo si spoločný priestor nezveľadiť? V nasledujúcich riadkoch vám predstavujeme spoločnosť, ktorá realizuje riešenia, ktoré splnia vaše nároky na funkčnosť, estetickú stránku výťahového zariadenia a bude prístupné vašim finančným možnostiam. Výťah, ktorý vás bezpečne a pohodlne odvezie na požadované poschodie, môžete dostať práve od spoločnosti TT-VÝŤAHY s. r. o. S konateľom spoločnosti Jozefom Lávečkom sme uskutočnili o firme TT-VÝŤAHY s. r. o rozhovor. V ňom sa dozviete, čo všetko táto spoločnosť správcom ponúka.

Môžete nám trochu priblížiť históriu vašej spoločnosti?

Naša firma sa zaoberá komplexnou starostlivosťou o výťahy od roku 1990. V súčasnosti zabezpečujeme servis pre cca 650 kusov výťahov s pôsobnosťou hlavne v meste Trnava. Ďalej pôsobíme v mestách Sereď, Senica, Vrbové, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Topoľčany, Hlohovec. V roku 2013 sme založili spolu z najväčším výrobcom výťahov v Českej republike VÝTAHY, s. r. o., Velké Meziříčí, firmu VÝŤAHY VÝCHOD, s. r. o. so sídlom v Prešove. V tomto regióne sme zrealizovali rekonštrukcie v mestách Prešov, Košice, Liptovský Mikuláš, Bardejov, Svidník, Poprad a inými mestami.

Môžete nám trochu priblížiť históriu vašej spoločnosti?

Naša firma sa zaoberá komplexnou starostlivosťou o výťahy od roku 1990. V súčasnosti zabezpečujeme servis pre cca 650 kusov výťahov s pôsobnosťou hlavne v meste Trnava. Ďalej pôsobíme v mestách Sereď, Senica, Vrbové, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Topoľčany, Hlohovec. V roku 2013 sme založili spolu z najväčším výrobcom výťahov v Českej republike VÝTAHY, s. r. o., Velké Meziříčí, firmu VÝŤAHY VÝCHOD, s. r. o. so sídlom v Prešove. V tomto regióne sme zrealizovali rekonštrukcie v mestách Prešov, Košice, Liptovský Mikuláš, Bardejov, Svidník, Poprad a inými mestami.

Aké kritériá pri obnove výťahov považujete za podstatné?

V súčasnej dobe je veľmi aktuálna a často skloňovaná otázka revitalizácie bytových domov, do ktorej neodmysliteľne patrí aj obnova výťahov. Spoločnosť TT-VÝŤAHY s. r. o. ponúka možnosti a spôsoby, ako váš zastaraný a opotrebovaný výťah zmodernizovať v rámci vašich možností a povýšiť ho na vášho dennodenného komfortného a bezpečného spoločníka. V neposlednom rade výhod taktiež vaša nehnuteľnosť získa na svojej hodnote. Za podstatné považujeme kritériá bezpečnosti a spoľahlivosti. V neposlednom rade je tu ešte estetické hľadisko, zvýšený komfort, výrazné zníženie hlučnosti, odstránenie prevádzkových rizík ako aj zníženie energetických nákladov, zväčšenie kapacity a nosnosti kabíny…

Čo všetko ponúkate vašim klientom – správcom?

Naša firma TT-VÝŤAHY s. r. o. ako aj VÝŤAHY VÝCHOD úzko spolupracuje s firmou Rozváděče Vsetín, najväčším výrobcom výťahových rozvádzačov, tlačidiel výťahových tabiel a elektrovýzbroje. V spolupráci s týmito firmami poskytujeme našim klientom:

a) Technicko-odborné poradenstvo

Obhliadky, zameranie, vypracovanie projektovej dokumentácie. Príprava podkladov pre financovanie rekonštrukcie prostredníctvom ŠFRB, prípadne komerčného úveru.

b) Realizácie a montáž

Ponúkame našim klientom postupnú modernizáciu, rekonštrukciu alebo komplexnú výmenu výťahov. Zabezpečíme realizáciu diela od prvotnej obhliadky až po odovzdanie diela v súlade s platnou legislatívou.

c) Servis a odborné prehliadky

Pravidelné trojmesačné odborné prehliadky – revízie, mazanie, čistenie výťahov, odstraňovanie porúch, porevíznych závad. Odborné skúšky – trojročné, úradné skúšky s TI – šesťročné, nonstop-servis.

V čom vidíte vaše prednosti?

Aby sme mohli uspokojiť vaše individuálne potreby, uprednostňujeme osobné rokovania spojené s obhliadkami, vzhľadom na vypracovanie a predloženie najvýhodnejšieho riešenia pre klienta. Pre našu firmu je veľmi dôležitá maximálna spokojnosť našich zákazníkov a preto dbáme vo veľkej miere na odbornosť a zaškolenie našich pracovníkov. Každý z našich pracovníkov sa pravidelne zúčastňuje odborných školení u certifikovaných výrobcov výťahov, čím si neustále zvyšujeme odbornú kvalifikáciu a profesionalitu. Aj takto by chceme zabezpečiť našim klientom odborné poradenstvo, kvalitnú realizáciu a záručný či pozáručný servis. Na nové výťahy poskytujeme 5-ročnú záruku.