Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností

 

Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností vás pozýva na 8. medzinárodnú konferenciu Správa budov 2019

Tohoročná 8. medzinárodná konferencia „Správa budov 2019“ sa bude konať v dňoch 10. – 12. apríla 2019 opätovne v priestoroch hotela Galeria Thermal Bešeňová**** a hotela Bešeňová*** , ktoré sú súčasťou vodného aquaparku Gino Paradise Bešeňová.

 

Konferencia sa koná pod záštitou pána PaedDr. Árpáda Érseka ministra dopravy a výstavby SR. So svojimi prednáškami vystúpia pracovníci ministerstva z odboru koncepcie bývania a mestského rozvoja, sekcie bytovej politiky, ako aj pracovníci SOI, pracovník ŠFRB z Úradu na ochranu osobných údajov, zástupca SZBD a SČMBD.

 

Účastníci konferencie Správa budov 2019 sú profesionálne správcovské spoločnosti všetkých typov bytových domov a nebytových priestorov, správcovia nehnuteľností, zástupcovia spoločenstiev vlastníkov bytov, zástupcovia stavebných a správcovských bytových družstiev, zástupcov bytových podnikov a hospodárstiev, pracovníci štátnej správy, ktorí majú na starosti agendu správy budov, stavebných konaní a pod. Na konferenciu môžu prísť samozrejme aj vlastníci bytov a nebytových priestorov, ktorých týmto pozývame.

 

Konferencia sa bude konať v priebehu 3 dní. Začíname v stredu 10. apríla 2019 o 13.00 hod. a pokračujeme až do piatka 12. apríla. Spolu s prihláškou účastníci konferencie majú možnosť zasielať vopred svoje otázky, na ktoré chcú v rámci diskusií počas konferencie dostať odpovede. Po každej sekcii budú „panelové diskusie“ nasledovne:

  • Streda 10. 4. 2019: diskusia na problematiku SOI (pochybenia správcov a následne udelené pokuty)
  • Štvrtok 11. 4. 2019: diskusia o praktických problémoch a prognózach realizácií obnovy bytových domov do budúcnosti, spolupráca realizačných firiem (zhotoviteľov) so správcami a otázniky o obnove BD – ako do budúcnosti?
  • Piatok 12. 4. 2019: diskusia ku Komore správcov. Je potrebná? (dôvody za/proti)

 

Prihláška

Tlačivo prihlášky na 8. medzinárodnú konferenciu Správa budov 2019 nájdete na www.zsaun.sk, www.tzbportal.sk

Prihlášku, prosíme zaslať ako scan e-mailom na adresu zsaun@zsaun.sk alebo poštou na adresu ZSaUN, Školská 23, 040 01 Košice najneskôr do 5. apríla 2019.

 

Účastnícky poplatok:

  • 78 € / účastník
  • 68 €/ účastník člen ZSaUN

 

V účastníkom poplatku je zahrnuté:

Občerstvenie – coffee break počas celej konferencie, 1x obed štvrtok, 2x raut a spoločenský večer, v poplatku sú aj režijné náklady na konferenciu. Každý účastník obdrží CD zborník prednášok z konferencie a propagačné materiály firiem.

 

Ak máte záujem len o zborník v tlačenej forme je k dispozícii v sume 18,- €/ks, zvýraznite to prosím v objednávke.

Faktúru – daňový doklad zašleme po obdržaní prihlášky. Pri platbe, prosíme uviesť do rubriky „Správa pre prijímateľa“ – vaše meno a priezvisko alebo názov firmy.

Na konferencii sa budú robiť fotografické záznamy a účastník prihlásením sa na konferenciu súhlasí s ich zverejnením v časopise, na webovej stránke organizátora či partnerov konferencie.

 

Ubytovanie

Konferencia sa koná v priestoroch hotela Galeria Thermal Bešeňová**** a hotela Bešeňová***. Každý účastník si ubytovanie zabezpečuje sám pomocou PROMOKODU. V prípade plnej kapacity hotela je možnosť ubytovania v okolitých penziónoch. V cene ubytovania sú raňajky a vstup do komplexu bazénov zadarmo. Kto bude mať záujem, nech si zoberie so sebou plavky. V programe tento rok bude aj večerná saunová show. Oproti minulému roku bude predĺžená doba v priestoroch aquaparku Gino Paradise Bešeňová .

 

V prípade nejasností volajte, píšte na organizačnému garantovi:

Ing. Tatiana Cirbusová, ZSaUN, Školská 23, Košice, tel.: + 421 917 240 204, e-mail: zsaun@zsaun.sk

 

Verím, že sa tohoročnej konferencii zúčastní opäť veľký počet účastníkov a bude vynikajúca atmosféra ako minulý rok. Konferencia je výborným prostriedkom pre stretnutie absolventov kurzu Manažér správy budov, získanie odborných vedomostí či nadväzovaniu nových obchodných vzťahov. Tento rok sa nesie konferencia v duchu hesla: Už tradične odborne a s relaxom.

Na konferencii vás čaká nielen práca, ale aj zábava – zlepšite si zdravotnú kondíciu kúpeľom v termálnych bazénoch a saunovou show.

Teším sa na vašu účasť!

 

Spracovala: Ing. Tatiana Cirbusová – výkonný predseda ZSaUN