Loading...
Loading...
Loading...
Hlavná stránka2023-10-24T14:03:43+02:00

Elektrická topná tělesa ISAN: Moderní řešení pro každý interiér

22. januára 2024|Kategórie: Vykurovanie, Kotle, radiátory, komínové systémy, Kúrenie-voda-plyn|

V dnešní době, kdy se moderní technologie rychle vyvíjí a mění náš životní styl, hledají zákazníci stále častěji řešení, která jsou nejenom funkční, ale také energeticky účinná a esteticky přitažlivá. Elektrická topná tělesa od společnosti ISAN mezi ně rozhodně patří. Proč byste měli zvážit jejich pořízení?

Epoxidové škárovacie hmoty a lepidlá Ceresit prinášajú revolúciu v stabilite farieb, odolnosti a v komforte pri práci

19. januára 2024|Kategórie: Správa budov, Fasády, zatepľovanie, Obnova bytových domov|

Lepidlá a škárovacie hmoty na báze epoxidových živíc sa používajú pre trvanlivé a voči chemickému zaťaženiu odolné lepenie  a škárovanie keramických obkladov a dlažby. Ideálne sú pre použitie v prostredí s agresívnymi vplyvmi a v trvalo mokrých oblastiach v interiéri aj exteriéri, v oblastiach s veľkým pohybom osôb, v obastiach s veľkým mechanickým zaťažením. Sú ideálne do spoločných priestorov, vestibulov, hál.

Rekonštrukcia strešného plášťa výrobnej haly pomocou BMI Everguard TPO

18. januára 2024|Kategórie: Stavebníctvo, Hlavná stavebná výroba, Strechy, krovy|

Chronografický postup realizácie rekonštrukcie strešného plášťa výrobného závodu, ktorý bol postavený v priemyselnom parku Nitra sever pred viac ako 10 rokmi. Nedávnom čase došlo k zmene vlastníka, ktorý musel pristúpiť k čiastočnej rekonštrukcii výrobnej haly vrátane rekonštrukcie strešného plášťa. Primárna potreba rekonštrukcie bola odstránenie prenikaniu zrážkovej vody do strešného plášťa a zlepšenie teplotechnických a požiarnych parametrov strechy.

OZE čaká v roku 2024 rozvoj, potrebné však budú legislatívne zmeny. Budúcnosť Slovenska by mala byť slnečná

17. januára 2024|Kategórie: Obnoviteľné zdroje energie, Kúrenie-voda-plyn|

Slovensko sa ako členská krajina EÚ zaviazalo byť do roku 2050 uhlíkovo neutrálnou krajinou. Súčasťou tohto záväzku je aj potreba zásadnej transformácie a modernizácie energetického sektora. V oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE) však v porovnaní s krajinami EÚ i V4 zatiaľ zaostávame. V Českej republike pripojili len v roku 2023 do siete temer 83 000 nových fotovoltických elektrární (FVE), ktorých výkon dosahuje 970 megawatt-peakov (MWp). V Čechách tak majú nainštalované solárne elektrárne s kapacitou 3,5 GW, v Maďarsku 3 GW a v Poľsku dokonca s viac ako 13 GW. Na Slovensku síce v roku 2023 narástol počet inštalácií, no celkový výkon FVE je zatiaľ len 0,6 GW. A nie je to dané len veľkosťou krajiny. Najmä Poľsko a Česká republika inštalovanie fotovoltických panelov rozsiahlo podporujú. V tomto roku by však malo svitnúť na lepšie časy využívaniu slnečnej energie aj na Slovensku.

Úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania ešte výhodnejšie

16. januára 2024|Kategórie: Legislatíva, Správa budov|

Štátny fond rozvoja bývania ponúka v roku 2024 podporu vo forme úveru nielen v prospech znižovania energetickej náročnosti budov, ale v konečnom dôsledku v prospech žiadateľov - občanov. Pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov sa vytvorili možnosti ako obnoviť  svoj bytový dom kvalitne, efektívne a výhodne. Žiadateľ má možnosť získať na obnovu bytovej budovy zvýhodnený úver s veľmi výhodnou úrokovou sadzbou až do výšky 100% obstarávacích nákladov lehotou splatnosti, až na 25 rokov.

Najlepšie teplo je to, ktoré nemusíme vyrobiť

15. januára 2024|Kategórie: Kúrenie-voda-plyn, Voda a kanalizácia, Potrubia, armatúry|

Rozhovor s riaditeľom spoločnosti NRG flex Robertom Štefancom o nových možnostiach úspor pri výstavbe tepelných sietí. NRG flex zastupuje významnú výrobnú kapacitu predizolovaných potrubí. Agregovaná ponuka vybraných výrobcov ponúka širokú škálu potrubí. Robert Štefanec tvrdí, NRG flex dokáže spojiť jadrovú elektráreň s rodinnými domami.

Skúsenosti z realizácií technicky náročných striech budov hydroizolačným systémom Fatrafol

12. januára 2024|Kategórie: Stavebníctvo, Hlavná stavebná výroba, Strechy, krovy|

Realizácie striech povlakovými hydroizoláciami Fatrafol sú pre šikovného izolatéra jednoduché a je nimi možné zaizolovať skoro každú strechu. Aj napriek tomu sa takmer na dennej báze na stavbách stretávame s prekážkami, ktoré nám túto jednoduchosť narúšajú. Často to býva neznalosť pomerov na streche, nekomplexný pohľad, alebo chyba návrhu. Sú však prípady, kedy je mienené využitie strechy také, že ho treba brať ako fakt a s podmienkami na streche sa len popasovať.

Go to Top