V nadväznosti na prevenciu šírenia vírusu COVID-19 a rozsiahle opatrenia zavedené vládou SR je zmena úradných hodín, resp. úplné zatvorenie kancelárií správcov bytových domov v súlade s aktuálnou situáciou. Takéto dočasné zmeny/zrušenie úradných hodín nebudú považované za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov a nie je potrebné o nich informovať Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR