Ing. Jozef Turóci

ANASOFT APR, spol. s r. o.

Vizuálny odpočet

Vizuálne odpočty sú odpočty vykonávané odčítaním stavu z merača zrakom. Vykonávajú sa na meračoch, ktoré nemajú bezdrôtový odpočet, alebo došlo k poruche bezdrôtové odpočtu. Vykonávame ich:

  • Odpočtármi, ktorí sú zamestnanci správcu, brigádnici alebo zástupcovia vlastníkov:

– Na odpočtový hárok s tým, že vlastník podpíše odčítaný stav. Následne zamestnanci správcu prepíšu odpočty z papiera do počítača – vysoká prácnosť a chybovosť.

– Alebo mobilným telefónom, kedy sa miesto podpisu vyfotí merač. Odpočty nie je nutné prepisovať do počítača, predíde sa chybám pri prepisovaní. Vlastník navyše dostane správu o odpočte aj s fotkami.

Pokiaľ vlastník nie je zastihnutý doma, tak správca zašle výzvu na samoodpočet lístkom, SMS-kou, e-mailom alebo poštou.

V DOMUSe máme silnú podporu na zasielanie takýchto výziev SMS správami.

  • Samoodpočtom – vlastník sám vykoná odpočet a zašle stavy správcovi:

– Vlastník oznámi odpočet správcovi e-mailom, telefonicky alebo osobne. V oboch prípadoch je nutné, aby správca nahodil stavy do systému, čo môže byť zdrojom chýb.

– Alebo vlastník vyplní webový formulár a spolu s fotkou merača odošle stavy do systému DOMUS správcovi. Webový formulár zabezpečí aj kontrolu existencie čísla merača. Správca na základe údajov formulára a fotky vykoná kontrolu a na jeden klik sa odpočty zapíšu do systému DOMUS.

Linka na webový formulár môže byť na stránke správcu alebo ju môže distribuovať emailom. Nie je potrebné mať konto na
www.poschodoch.sk.

Pochôdzny systém

V prípade montáže meračov s bezdrôtovým odpočtom už nie je potrebné chodiť po bytoch, ale stačí prísť do domu a odpočty meračov nabehnú do odpočtového zariadenia. V rámci systému DOMUS je možné pre vybrané pochôdzne systémy generovať odpočtové plány (zoznam meračov na odpočet) a následne importovať odpočty. V prípade poruchy bezdrôtového odpočtu je nutné aj tak vykonať vizuálny odpočet alebo samoodpočet v zmysle predchádzajúceho popisu.

Denné odpočty

Mnohí výrobcovia meračov poskytujú odpočet meračov cez internet. Používajú sa bezdrôtové merače a v dome je zberač pripojený na internet. Ten na dennej báze zasiela odpočty výrobcovi meračov. Naša spoločnosť má zmluvy s niekoľkými výrobcami meračov a na základe nich nám preposielajú odpočty. Tie sú zapisované do databázy správcu a vlastníci sa dostanú k odpočtom cez portál www.poschodoch.sk.

Výhody použitia tohto systému sú zjavné:

  • Pokiaľ robíte vyúčtovanie sami, tak nemusíte nahadzovať odpočty, ale využijete už prenesené denné odpočty.
  • Údaje z odpočtov môžete využiť nielen na ročné vyúčtovanie, ale aj počas roka na automatickú kontrolu fakturovanej spotreby vody voči spotrebe nameranej na meračoch v bytoch za to isté obdobie.
  • Nemusíte prevádzkovať ďalší portál pre prístup k údajom o spotrebe. Vyhnete sa správe ďalších prístupových údajov a ukončovaniu prístupov pri zmene vlastníkov. Portál www.poschodoch.sk ukončuje prístupy automaticky po ukončení vlastníckeho vzťahu v systéme DOMUS.
  • Vlastníci bytov si môžu na portáli nastaviť upozornenia na neprimeranú spotrebu a majú k dispozícii celú škálu grafov.